:

Hur länge håller sig gödsel?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge håller sig gödsel?
  2. Hur länge håller hönsgödsel?
  3. Kan hönsgödsel bli gammalt?
  4. Kan Gräsgödsel bli gammalt?
  5. Hur förvara hönsgödsel?
  6. Hur mycket hönsgödsel till gräsmattan?

Hur länge håller sig gödsel?

Antal djurenheterLagringskapacitet om du har nöt, hästar, får och getterLagringskapacitet för övrig djurhållning
Mer än 10 och upp till 100 djurenheter8 månader10 månader
Mer än 2 och upp till 10 djurenheter6 månader6 månader
1–2 djurenheteringa generella regleringa generella regler

Hur länge håller hönsgödsel?

Hönsgödsel är långtidsverkande och en allsidig gödsel för hela trädgården. Gödseln innehåller alla för växter och markliv nödvändiga näringsämnen i goda proportioner. Gödseln sprids ut på jorden, blandas ner i jordblandningar eller löses i vatten för gödselvattning.

Kan hönsgödsel bli gammalt?

Hönsgödsel kan bli för gammalt om det förvaras varmt, fuktigt och om förpackningen står öppen. Kvävet kan "avdunsta" om hönsgödseln står fuktigt och varmt.

Kan Gräsgödsel bli gammalt?

Svar från Jankov: Algomin håller länge i oöppnad förpackning om den förvaras torrt och svalt. Även en öppnad förpackning är ok om den inte blivit fuktig.

Hur förvara hönsgödsel?

Jag har gamla dasstunnor i plast som jag har lagt det i så länge. Hönsgödseln behöver ligga cirka ett år innan du kan börja använda den. Du kan blanda den i komposten med övrigt trädgårdsavfall och låta den ligga cirka ett år. Hönsgödsel är mycket starkt och kväverikt, det känner du på ammoniakdoften när du rör i den.

Hur mycket hönsgödsel till gräsmattan?

Mät upp hönsgödsel eller naturgödsel för gräsmaan. Följ instruktionerna på påsen som anger hur mycket som går åt per kvadratmeter. Mät ytan så du vet hur många kvadratmeter det rör sig om. Häll upp rä mängd gödsel i en hink (i vårt fall räcker påsen om åa liter gödsel till fyrtio kvadratmeter).