:

Hur ofta ska man kolla blodtrycket?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ofta ska man kolla blodtrycket?
 2. Hur snabbt kan blodtrycket ändras?
 3. Vad är farligt blodtryck?
 4. Vad är en bra blodtrycksmätare?
 5. Hur gör man en blodtrycksmätning?
 6. Varför blir det vanligare att mäta blodtrycket under ett dygn?
 7. Hur högt är blodtrycket hos ett barn?

Hur ofta ska man kolla blodtrycket?

Blodtrycket behöver inte mätas varje dag utan man kan följa upp trycket i perioder på 4–7 dagar. Mät blodtrycket på morgonen klockan 6–9 och på kvällen klockan 18–21 två gånger efter varandra. Låt det gå en till två minuter mellan mätningarna.

Hur snabbt kan blodtrycket ändras?

Det är normalt att blodtrycket stiger vid kroppsliga aktiviteter, efter måltider, i stressituationer mm. Rökning, psykiska spänningar och ångest får också trycket till att stiga. Därför kan trycket variera från minut till minut, särskilt det översta (systoliska) trycket.

Vad är farligt blodtryck?

Kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning så snart det går om du har ett uppmätt blodtryck på 230/130 eller högre utan andra symtom. Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt.

Vad är en bra blodtrycksmätare?

 • Braun ExactFit 3 är en blodtrycksmätare med många inbyggda funktioner. Den är anpassad för att kunna användas av två personer och kan för båda profilerna spara de fyrtio senaste mätningarna. Maskinen är utrustad med automatisk avstängning och har indikator för svagt batteri.

Hur gör man en blodtrycksmätning?

 • Vid en blodtrycksmätning får du oftast sitta eller ligga ner. Ibland mäts blodtrycket när du står upp. Den som gör mätningen sätter på dig en uppblåsbar manschett med tryckmätare runt överarmen, i höjd med hjärtat.

Varför blir det vanligare att mäta blodtrycket under ett dygn?

 • Det är ett av skälen till att det blir allt vanligare att mäta blodtrycket under ett dygn istället för vid enstaka tillfällen. En sådan mätning kallas 24-timmars blodtrycksmätning eller ambulatorisk blodtrycksmätning. Du får då ha på dig en automatisk blodtrycksmätare i ett dygn.

Hur högt är blodtrycket hos ett barn?

 • Hos barn ökar blodtrycket sakta med stigande ålder. En ettåring har ofta ett blodtryck kring 100/60 mm Hg. Hos en femåring är blodtrycket ungefär 105/65, hos en tioåring 110/70 och hos en femtonåring 115/75. Här kan du läsa mer om högt blodtryckoch lågt blodtryck.