:

Hur får man ett urinprov från hund?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man ett urinprov från hund?
  2. Kan du få urinprov som del av en hälsokontroll?
  3. När ska urinprovet förvaras kylt?
  4. Hur gör man hantering av urinprovet?
  5. Hur länge är provet hållbart i kylskåp?

Hur får man ett urinprov från hund?

Hos veterinären kan en blåspunktion (cystocentes) utföras för att få ett sterilt urinprov. Vid en cystocentes sticks en tunn nål genom bukvägg och in i urinblåsan så att en liten mängd urin kan sugas ut. Sticket går fort och oftast visar djuret inga tecken på att det gör ont.

Kan du få urinprov som del av en hälsokontroll?

  • Du kan få lämna urinprov som del av en undersökning eller en hälsokontroll. Ofta används ett prov som kallas urinsticka eller testremsa. Det tas till exempel för att kontrollera att det inte finns någon skada eller sjukdom i urinvägarna. Provet kan ibland visa om det finns tecken till diabetes.

När ska urinprovet förvaras kylt?

  • När urinprovet är taget ska det förvaras kylt för att förhindra tillväxt av bakterier och skyndsamt sändas för odling till det mikrobiologiska laboratoriet. Använd kylväska vid längre transporter. Det finns speciella rör för provtagning. Dessa rör innehåller tillsats och provet behöver inte kylas om det transporteras inom 24 timmar.

Hur gör man hantering av urinprovet?

  • Hantering av urinprov. När urinprovet är taget ska det förvaras kylt för att förhindra tillväxt av bakterier och skyndsamt sändas för odling till det mikrobiologiska laboratoriet. Använd kylväska vid längre transporter.

Hur länge är provet hållbart i kylskåp?

  • Provet är också hållbart i kylskåp i maximalt 3 dygn utan att det påverkar provkvaliteten nämnvärt. Rören kan användas både vid kastat urinprov eller vid punktion av katetern.