:

Hur påverkas vi av könsnormer?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkas vi av könsnormer?
  2. Hur förändrar man en norm?
  3. Vad innebär Cisnormen och vad kan den få för konsekvenser för individen och samhället?
  4. Vad finns det för normer kopplat till att vara kille och tjej?
  5. Vad händer om du rättar dig eller inte rättar sig efter normen?

Hur påverkas vi av könsnormer?

Ett exempel är att vi står i kö till kassan i mataffären. Andra normer, t ex de som rör utseende, språk eller sexualitet kan påverka negativt, genom att de leder till dåligt bemötande eller diskriminering för de som inte passar in i normen. Detta kan både ske medvetet och omedvetet.

Hur förändrar man en norm?

Det finns ingen anledning att förändra de normer som hjälper oss att samexistera och underlättar vår vardag. Det är de normer som begränsar människors liv som vi vill förändra. Baksidan med normer är att de blir synliga när någon avviker.

Vad innebär Cisnormen och vad kan den få för konsekvenser för individen och samhället?

Om en person sammanfaller med cisnormen kallas den för cisperson. Detta innebär kort sagt att personens könsidentitet och könsuppfattning sammanfaller med hens biologiska och juridiska kön. Heteronormer förutsätter att alla människor är heterosexuella.

Vad finns det för normer kopplat till att vara kille och tjej?

Många normer är kopplade just till kön; hur vi bör se ut och bete oss som kille eller tjej. Andra normer är till exempel heteronormen, funktionsnormen och hud- färgsnormen.

Vad händer om du rättar dig eller inte rättar sig efter normen?

Åtgärderna eller straffen kallas för sanktioner. Vad innebär sanktioner? Ler åt någon som håller upp dörren, blänger ilsket åt någon som går före i kön. Andra sanktioner sker medvetet tex antingen får du vara med i gruppen om du rättar dig efter normen eller så fryses du ut om du inte rättar in dig i ledet.