:

Kan man byta ut hjärtat?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man byta ut hjärtat?
  2. Hur fungerar en hjärtpump?
  3. Hur många har Hjärtpump i Sverige?
  4. Var görs hjärttransplantationer i Sverige?
  5. Hur länge håller en transplantation?

Kan man byta ut hjärtat?

Vid mycket svår hjärtsvikt kan det bli aktuellt med hjärttransplantation. Det förutsätter dock att den hjärtsjuka personen är relativt frisk för övrigt.

Hur fungerar en hjärtpump?

Hjärtpumpen opereras in och sitter nedanför hjärtat. Den drivs av en motor och är ansluten till vänster kammare och stora kroppspulsådern. Från den inopererade delen går en kabel /drivlina ut genom huden som i sin tur är ansluten till en liten dator.

Hur många har Hjärtpump i Sverige?

250 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt och 3 500 personer dör av hjärtsvikt varje år.

Var görs hjärttransplantationer i Sverige?

Hjärttransplantation är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund sedan 2010.

Hur länge håller en transplantation?

86 procent av patienterna överlever ettårsdagen efter transplantationen. 63 procent överlever tioårsdagen. Men när årsdagen passerat följs patienterna bara upp en gång per år eller vid tecken på avstötning.