:

Vad är ett MG-test?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett MG-test?
  2. Varför tas Bastest?
  3. När är det aktuellt att ta ett MG-test?
  4. Vad menas med irreguljär Erytrocytantikropp?
  5. Varför görs Förenlighetstest?

Vad är ett MG-test?

MG-test (mottagare-givare) är en förenlighetsprövning som krävs om blodmottagaren har irreguljära erytrocytantikroppar. Utvalda blodenheters erytrocyter testas mot blodmottagarens plasma (tidigare kallades detta korstest).

Varför tas Bastest?

BAS-test betyder Blodgruppering och AntikroppsScreening och Säkerhetskontroll. Det innebär kontroll av patientens blodgrupp, undersökning av eventuell förekomst av irreguljära ("oväntade") erytrocytantikroppar och kontroll mot tidigare registrerade uppgifter inför blodtransfusion.

När är det aktuellt att ta ett MG-test?

När antikroppen/arna identifierats väljs blod som saknar aktuellt antigen ut och genomgår ett MG-test. Ca 5-10 % av alla patienter har sådana antikroppar och risken för att utveckla det ökar med antalet transfunderade enheter.

Vad menas med irreguljär Erytrocytantikropp?

Irreguljära* erytrocytantikroppar är antikroppar vilka naturligt inte förekommer i ditt eget blod. Vid en transfusion transfunderas blod från en individ till en annan för att undvika en allt för stor förlust av blod av olika skäl.

Varför görs Förenlighetstest?

Avsikten med förenlighetstesten är att säkerställa blodproduktens lämplighet för patienten och blodtransfusionens säkerhet. Våra experter analyserar testresultatet i relation till patientens kliniska tillstånd och ger ett skriftligt utlåtande om testen. Valet av blod utförs på basen av detta utlåtande.