:

Hur växte Jehovas vittnen fram?

Innehållsförteckning:

  1. Hur växte Jehovas vittnen fram?
  2. Hur styrs Jehovas vittne?
  3. När kom Jehovas vittne till Sverige?
  4. Vilka högtider har Jehovas Vittnen?
  5. Vilka symboler har Jehovas Vittnen?
  6. Vem bestämmer i Jehovas Vittnen?
  7. Vad är Jehovas Vittnen för rörelse?

Hur växte Jehovas vittnen fram?

Rörelsen grundades på 1870-talet av amerikanen Charles Russel. Anhängarna kallades därför i början för russelianare. Russel försökte utifrån Bibeln förutsäga Jesus återkomst till jorden. Jehovas vittnen använder den vanliga Bibeln, men de har också en egen bibelöversättning, Nya Världens översättning.

Hur styrs Jehovas vittne?

Jehovas Vittnen har idag två delar – den Centrala ledningen och ”Organisationen på fältet”, vilket betyder alla övriga Vittnen. De allra högsta inom den Centrala delen är den ledning som styr Jehovas Vittnen från Brooklyn i New York. Ledningen består av det antal män som utgör Den styrande kretsen (eller De Äldste).

När kom Jehovas vittne till Sverige?

Jehovas vittnen i Sverige

Jehovas vittnen
Jehovas vittnen kallar sina möteslokaler för "Rikets sal". Här ses Rikets sal i Lund (som den såg ut i maj 2009; den har senare byggts om.)
Bildad1909
TypKristet samfund
Officiella språkSvenska

Vilka högtider har Jehovas Vittnen?

Jehovas vittnen betalar skatt och följer landets lagar men de gör inte någon värnplikt och tar inte del i någon politisk verksamhet. De tar avstånd från de kristna högtider som de anser ha blandats upp med obibliska sedvänjor. Man firar exempelvis inte nationaldag, födelsedagar, jul, påsk, pingst, midsommar eller nyår.

Vilka symboler har Jehovas Vittnen?

Att Jesus dog på en påle och inte på kors är också något som anses som väldigt viktigt för Jehovas vittnen. Korset ses t.o.m. som en hednisk symbol från det forntida Egypten.

Vem bestämmer i Jehovas Vittnen?

Den hierarkiska ordningen i organisationen innebär att Gud är högst och sedan kommer presidenten för Jehovas vittnen. kallas den styrande kretsen och som består av endast män (inga kvinnor finns på några styrande poster inom rörelsen).

Vad är Jehovas Vittnen för rörelse?

Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund. Jehovas vittnens läror bygger på Bibeln men avviker i flera avseenden från den bibeltolkning som företräds av de dominerande kristna riktningarna.