:

Kva et isbjørn?

Innehållsförteckning:

  1. Kva et isbjørn?
  2. Er isbjørn utrydningstruet?
  3. Hvorfor er isbjørn på rødlista?
  4. Finnes det isbjørner i Norge?
  5. Hvilken farge er huden til isbjørn?
  6. Hvor mye veier en isbjørn?
  7. Hva truer isbjørn?
  8. Er det isbjørner på Sydpolen?
  9. Kan isbjørn dykke?
  10. Hvorfor er det høye konsentrasjoner av miljøgifter i dyr på Svalbard?

Kva et isbjørn?

Isbjørn er en art i bjørnefamilien og verdens største landlevende rovdyr. Den finnes i Arktis der den lever i områder med havis. I Norge finnes isbjørnen på Svalbard. Den viktigste næringskilden til isbjørn er sel.

Er isbjørn utrydningstruet?

Trusler. Den største utfordringen for isbjørnen de nærmeste tiårene er det stadig varmere klimaet i Arktis. Man anslår at bestanden av isbjørn globalt kan falle med 30 prosent innen midten av dette århundret. I verste fall kan isbjørnen være ett av dyrene som dør ut på grunn av klimaendringene.

Hvorfor er isbjørn på rødlista?

Men den største utfordringen for isbjørnen de nærmeste tiårene er det stadig varmere klimaet i Arktis. Etter hvert minker isflakene der de finner mat, og de ligger stadig mer spredt i havet. Derfor tvinges isbjørnene til å ta stadig lengre turer.

Finnes det isbjørner i Norge?

Isbjørnen finnes i arktiske strøk med tilgang til sjøis store deler av året. Bestander finnes i Canada, Alaska (USA), Grønland, russisk Arktis, norsk Arktis samt isen som omgir Nordpolen.

Hvilken farge er huden til isbjørn?

Ingen vet hvorfor isbjørnens hud er svart under den hvite pelsen. Gjennom en årrekke trodde biologene at den svarte huden sugde til seg ultrafiolette solstråler som trengte gjennom pelsens hule, gjennomsiktige ytterhår og ga isbjørnen kjærkommen varme i de polare og iskalde levestedene høyt mot nord.

Hvor mye veier en isbjørn?

450 kgBestand i Beauforthavet, Fullvoksen 1 kgVoksen Polar bear/Mass

Hva truer isbjørn?

ET VARMERE KLIMA vil føre til smelting av den arktiske drivis som isbjørnen lever på. I tillegg er isbjørnen utsatt for andre stressfaktorer, som miljøgifter, petroleumsindustri, turisme og et høyt jaktpress i deler av dens utbredelsesområde.

Er det isbjørner på Sydpolen?

På norsk sier vi isbjørn. Begge deler kommer av hvor bjørnen lever: på isen rundt Nordpolen. Mange tror at det finnes isbjørn i islandskapet rundt sydpolen også, men det gjør det ikke. ... Men isbjørnen må ha det kaldt, og derfor kan den ikke spre seg til Sydpolen.

Kan isbjørn dykke?

Isbjørnene i Arktis er i stand til å svømme langt og dykke dypt. Dette er ferdigheter som kommer godt med da det stadig blir mindre havis. – Enkelte binner legger ut på imponerende svømmeturer som varer i flere dager. Vi har også registrert imponerende dykk.

Hvorfor er det høye konsentrasjoner av miljøgifter i dyr på Svalbard?

Miljøgiftbelastingen i isbjørn på Svalbard er dominert av fettløselige organiske miljøgifter, deres nedbrytningsprodukter (metabolitter) og perfluorerte forbindelser. Isbjørn er utsatt for høye nivåer av miljøgifter som er tungt nedbrytbare og øker i konsentrasjon oppover i næringskjeden.