:

Hur gör man ett e med apostrof på datorn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man ett e med apostrof på datorn?
 2. Hur gör man ett utropstecken på datorn?
 3. Hur skriver man ñ på tangentbord?
 4. Hur gör man en Cedilj?
 5. Hur gör man apostrof Word?
 6. När ska man sätta utropstecken?
 7. Hur får man på datorn?
 8. Hur gör man n med?
 9. Hur gör man Gradtecken på Chromebook?

Hur gör man ett e med apostrof på datorn?

é – Tryck ´ (släpp). Tryck E. à – Tryck Shift + ` (släpp).

Hur gör man ett utropstecken på datorn?

Sedan använder du för upp och nedvänt frågetecken Alt+168 eller Alt + 0191 eller för upp och nedvänt utropstecken Alt + 173 eller Alt + 0161 med siffrorna som finns på höger sidan ovan bokstäverna M, J, K, L, U, I, O, och inte de siffrorna som står i rad längst upp!

Hur skriver man ñ på tangentbord?

Lägg till spanskt tangentbordAndroid I Inställningar, klicka på Språk och textinmatning och sedan in Virtuellt tangentbord.

Hur gör man en Cedilj?

Man kan få Ç med alt-0199 och ç med alt-0231 (siffrorna matas in på siffertangentbordet). Ģ, ķ, ņ, ļ, ş, ţ med flera kan inte fås på tangentbordet utan att man installerar en annan tangentbordslayout.

Hur gör man apostrof Word?

Mer information finns i Infoga en symbol i Word....Kortkommandon för att lägga till språkaccentmarkeringar i Word.

Om du vill infogaTryck på
à, èì , , , ò , , ù , ÀÈÌÒ ,ÙCTRL+' (ACCENT GRAVE), bokstaven
á, é, í, ó, ú, ý Á, É, Í, Ó, Ú, ÝCTRL+' (APOSTROF), bokstaven
â, ê, î, ô, û Â, Ê, Î, Ô, ÛCTRL+SKIFT+^ (CARET), bokstaven
ã, ñ, õ Ã, Ñ, ÕCTRL+SKIFT+~ (TILDE), bokstaven

När ska man sätta utropstecken?

Utropstecken (!) är ett så kallat stort skiljetecken som inom åtskilliga skriftspråk används som avslutning på utrop, uppmaningar, önskningar, tilltal, hälsningar och liknande interjektioner. Inom matematiken används utropstecknet som fakultetstecken.

Hur får man på datorn?

För att kortkommandona ska fungera måste Alt-tangenten hållas nedtryckt medan siffrorna skrivs på det numeriska tangentbordet (num).

 1. Snabel-a: @ Kortkommando: Alt gr + 2 (vanliga sifferraden)
 2. Grader: ° ...
 3. Upphöjt till 2: 2 ...
 4. Glad emoji: 😊 ...
 5. Pi: π ...
 6. Uppochnedvänt frågetecken: ¿ ...
 7. Paragraf: § ...
 8. Copyright: ©

Hur gör man n med?

iOS och Android med Babbels tangentbord: För att exemplevis hitta ß på tangentbordet, trycker du på tangenten "S" och håller nertryckt. Efter en sekund dyker ß upp. Du kan dra och släppa fingret över tecknet. Detsamma gäller för andra tecken som é (E), ñ (N) och ç (C).

Hur gör man Gradtecken på Chromebook?

Prova alt+ctrl+2 och blanksteg.