:

Hur hittar jag fastighetstaxering?

Innehållsförteckning:

  1. Hur hittar jag fastighetstaxering?
  2. Vad är fastighetstaxering?
  3. Hur får man reda på fastighetsbeteckning?
  4. Vad innebär Fastighetsdeklaration?
  5. Vad menas med Småhusenhet?

Hur hittar jag fastighetstaxering?

Information om din fastighet hittar du även i vår e-tjänst Information om din fastighet hittar du även i vår e-tjänst Min fastighet.

Vad är fastighetstaxering?

Fastighetstaxering innebär att man bland annat beslutar om indelning och typ av taxeringsenhet för en fastighet. Det innebär också att man fastställer fastighetens taxeringsvärde samt om fastigheten är skatte- och avgiftspliktig.

Hur får man reda på fastighetsbeteckning?

Hur hittar man fastighetsbeteckning? Sök på kartor på Eniro.se eller Hitta.se med tomt-filtret, kolla i dina lånepapper eller köpehandlingar eller kontakta Lantmäteriet.

Vad innebär Fastighetsdeklaration?

Skatteverket använder uppgifterna i fastighetsdeklarationen för att beräkna taxeringsvärdet, som ligger till grund för hur stor fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala.

Vad menas med Småhusenhet?

Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer (2 kap. 2 § FTL). ... Det är inte ovanligt att det på en småhusenhet finns byggnader som kan användas för olika ändamål.