:

Hur får man bort batterisyra?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man bort batterisyra?
 2. Kan man dö av batterisyra?
 3. Vad finns det för risker vid hantering av ett bilbatteri?
 4. Vad läcker ur ett batteri?
 5. Vad gör man med batterisyra?

Hur får man bort batterisyra?

När alkaliska ämnen läcker kallas lösningen ofta "batterisyra". Det är dock egentligen inte syra alls utan det starkt basiska ämnet kaliumhydroxid....När du avlägsnar syra från ett bilbatteri behöver du:

 1. Bikarbonat.
 2. Sprayflaska (tillval)
 3. Vatten.
 4. Gummihandskar.
 5. Pappershanddukar.
 6. Polrengöringsborste.
 7. Dielektriskt fett (tillval)

Kan man dö av batterisyra?

De flesta syror är starkt frätande och kan ge mycket allvarliga skador vid förtäring, hud eller ögonkontakt. Ingår bland annat i avkalkningsmedel, bilbatterier och vårtmedel, men de flesta av de starkaste syrorna förekommer normalt inte i hemmiljö.

Vad finns det för risker vid hantering av ett bilbatteri?

Blybatterier som ingår i exempelvis truckar, städmaskiner och monteringsvagnar innehåller svavelsyra som är frätande. Laddning av blybatteri innebär också risk för brand och explosion, eftersom det bildas vätgas och syrgas. Tillsammans med luft bildar dessa gaser explosiv knallgas.

Vad läcker ur ett batteri?

Alkaliska batterier kan med tiden börja läcka kaliumhydroxid, som är ett starkt alkaliskt och således frätande ämne. Batteriläckage kan man förhindra genom att ta ut batterierna ur apparaten då apparaten inte används. ... Kaliumhydroxid kan orsaka andningsbesvär samt hud- och ögonirritation.

Vad gör man med batterisyra?

Batterisyra består svavelsyra utblandad med destillerat vatten. Spill av batterisyra neutraliseras lämpligast med något basiskt medel som till exempel kaustiksoda, målarsoda eller ammoniak. Efteråt ska man spola med mycket vatten.