:

Vad krävs för att kaffe ska produceras?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att kaffe ska produceras?
  2. Kan kaffe produceras i Sverige?
  3. Hur blir det kaffe?
  4. Hur transporteras kaffet?
  5. Hur går rostning av kaffebönor till?
  6. Vilka råvaror består kaffe av?
  7. Var förädlas kaffe?
  8. Hur påverkar koffein naturen?

Vad krävs för att kaffe ska produceras?

Kaffebönorna plockas ur frukterna inom ett dygn. En maskin tvättar bort skinn och fruktkött, och genom naturliga enzymer kan skyddslagret som omger kaffebönorna brytas ned. Sedan torkas kaffebönorna i solen, eller i torkmaskiner. Avslutningsvis poleras bönorna, för att skalets sista lager ska ramla av.

Kan kaffe produceras i Sverige?

Kaffe produceras huvudsakligen av odlare med egen mark, i familjejordbruk. Plantageproduktion, med anställd arbetskraft, är fortfarande relativt ovanligt.

Hur blir det kaffe?

När bären har skördats är det dags att behandla dem för att kunna extrahera kaffebönan. Något som kan ske på två olika vis; den torra eller våta metoden. Den förstnämnda metoden går till på så sätt att man låter bären ligga ute och torka i solen i cirka en vecka. Skalet som skyddar bönorna kan då enkelt tas bort.

Hur transporteras kaffet?

Från producentländerna till Sverige fraktas råkaffet med båt i bulklastade containrar. När vi ändrade från små säckar à 60 kg till bulklastade containrar på 22 ton kunde vi spara ca 100 transporter per år. Från Göteborg till vårt rosteri i Karlstad transporteras råkaffet på järnväg.

Hur går rostning av kaffebönor till?

Hos Arvid Nordquist sker rostningen genom att kaffebönorna roteras med en 500-gradig varmluftström i en stor skål. Värmen gör att bönorna sväller upp, blir lättare och samtidigt mörkare.

Vilka råvaror består kaffe av?

Så bryggkaffe består ofta av en blandning av Arabica och robusta bönan. När Arabica bönan blir relativt sett dyr så svarar kaffe husen med att ha en större andel av den billigare robusta bönan i blandningen. men det finns en gräns när blandningen börjar smaka så dåligt att konsumenten märker det.

Var förädlas kaffe?

De största producentländerna är Brasilien, Vietnam, Colombia, Indonesien och Indien, som producerar cirka 70 procent av världens kaffe.

Hur påverkar koffein naturen?

Naturen drabbas hårt och människor far illa. Vanliga bekämpningsmedel på kaffeplantagen är: Parakvat som är akut giftigt för både djur och människor. Det bryts ner långsamt och ansamlas i jorden. Endosulfan som är mycket eller extremt giftigt för fis- kar, fåglar och bin.