:

När ska man avmaska en häst?

Innehållsförteckning:

  1. När ska man avmaska en häst?
  2. Hur får hästar mask?
  3. Vad händer när man avmaskar?
  4. Vilken avmaskning häst?
  5. Hur lång tid tar det efter avmaskning häst?
  6. Har hästen mask?

När ska man avmaska en häst?

För föl är spolmasken det största problemet och på större stuterier rekommenderas avmaskning av individuella föl vid 8-10 veckors ålder samt 16-18 veckors ålder med preparat mot spolmask. På mindre besättningar rekommenderas träckprovskontroll vid 11-12 veckors ålder istället och fölen avmaskas vid behov.

Hur får hästar mask?

Liksom hos lilla blodmasken smittas hästen genom att äta larver på betet. När larven kommer ner i tarmen borrar de sig in i de små blodkärlen i tarmväggen där de vandrar i kärlen till det stora blodkärlet i tarmpaketet som kallas krösroten. I krösroten utvecklas larverna till vuxna maskar.

Vad händer när man avmaskar?

Ibland, men inte alltid, kan man upptäcka tecken på maskinfektion såsom spolmaskar i avföringen. Har hunden bandmask kan de ibland ses som små risgryn i avföringen eller runt anus. Eftersom mag-tarmparasiter kan utveckla resistens mot avmaskningsmedel bör hundar inte avmaskas "för säkerhets skull".

Vilken avmaskning häst?

Föl/åringar avmaskas vid 8 och 16 veckors ålder mot spolmask och följer därefter de vuxna hästarnas program, om träckprov inte tas bör de även avmaskas i januari/februari mot spolmask. Unghästar avmaskas regelbundet under betesperioden. Intervall beroende på preparat.

Hur lång tid tar det efter avmaskning häst?

Utskiljningen av ägg från små blodmaskar upphör normalt under fyra veckor efter avmaskning med pyrantel, åtta veckor efter ivermektin och tolv veckor efter moxidektin. Under ett till två dygn efter avmaskning kan döda maskar ses i avföringen.

Har hästen mask?

Att hästar har lite mask är ingen fara. Uppvisar hästen följande symtom är det tecken på att din häst har mycket parasiter och bör avmaskas. Vanliga symtom på större parasitangrepp är att hästen blir tunn över revbenen men trots det har utspänd buk. Hästens hårrem kan upplevas raggig och tappar glans.