:

Hur ofta får man betyg i gymnasiet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ofta får man betyg i gymnasiet?
  2. Hur kan du få tag på betygen på din gymnasieskola?
  3. Vad är extrapoäng i gymnasiala betyg från gymnasiet?
  4. Hur många poäng kan du få för att få betyg i gymnasie?
  5. Kan du få gymnasiala betyg enligt Gy11?

Hur ofta får man betyg i gymnasiet?

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis.

Hur kan du få tag på betygen på din gymnasieskola?

  • Många personer kan få tag på sina betyg genom att använda Antagning.se och om du loggar in där kan du se betygen där. Annars är ett tips att du vänder dig till din gamla skola, förslagsvis studie- och yrkesvägledare, som bör kunna skicka dig dina gymnasiebetyg.

Vad är extrapoäng i gymnasiala betyg från gymnasiet?

  • Det är de extrapoängen som man kan "tjäna" under gymnasiet och som höjer meritvärde av dina gymnasiala betyg. Utan Meritpoäng kan man maximalt uppnå 20.0 i meritvärde från gymnasiet (om man har A-betyg i alla gymnasiala kurser som har betygsskala från F till A).

Hur många poäng kan du få för att få betyg i gymnasie?

  • Meritpoäng är, alltså, de extrapoängen med vars hjälp man kan höja sitt Meritvärde till max 22.5. Du som får gymnasiala betyg enligt Gy11 (Gymnasieexamen från år 2014 och senare) kan få meritpoäng för godkända betyg i gymnasiekurser i moderna språk, engelska och matematik. Som mest kan du få totalt 2.5 i merit.

Kan du få gymnasiala betyg enligt Gy11?

  • Du som får gymnasiala betyg enligt Gy11 (Gymnasieexamen från år 2014 och senare) kan få meritpoäng för godkända betyg i gymnasiekurser i moderna språk, engelska och matematik. Som mest kan du få totalt 2.5 i merit.