:

Hur får jag reda på någons personnummer?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får jag reda på någons personnummer?
  2. Hur räknar man fram de fyra sista siffrorna i personnumret?
  3. Hur räknar man fram kontrollsiffran i personnumret?
  4. Vad säger personnumret?
  5. Vad säger ditt personnummer om dig?

Hur får jag reda på någons personnummer?

Vill du ta reda på en persons personnummer kan du kontakta skatteverket på telefonnummer 07. Du kan läsa mer om möjligheten att ta del av offentliga uppgifter hos skatteverket här.

Hur räknar man fram de fyra sista siffrorna i personnumret?

Siffrorna i födelsetiden och födelsenumret multipliceras växelvis med 2 och 1. Entalssiffran (6) i siffersumman dras från talet 10. 10-6=4. Restsiffran (4) blir kontrollsiffra vilket gör att personnumret i exemplet blir 6.

Hur räknar man fram kontrollsiffran i personnumret?

Kontrollsiffran. För att beräkna kontrollsiffran multiplicerar man de 9 första siffrorna med omväxlande 2 och 1.

Vad säger personnumret?

De tre första siffrorna efter skiljetecknet är personnumrets födelsenummer, som består av ett löpnummer där tredje siffran anger personens kön – jämn siffra för kvinnor och udda för män. ... Den sista siffran är en kontrollsiffra som infördes 1968 i samband med att personnumren datoriserades.

Vad säger ditt personnummer om dig?

De allra flesta vet att de första sex siffrorna i ditt personnummer anger vilket år, månad och dag du är född. ... De tre första siffrorna efter födelsetiden kallas för födelsenummer, där den tredje siffran anger personens kön. Siffran är udda för män och jämn för kvinnor.