:

Hur länge kan man vara föräldraledig om man tar ut 7 dagar i veckan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge kan man vara föräldraledig om man tar ut 7 dagar i veckan?
 2. Måste man ta ut föräldrapenning 7 dagar i veckan?
 3. Kan man plugga samtidigt som man är mammaledig?
 4. Hur länge kan man vara föräldraledig?
 5. När ska man anmäla rätt till föräldraledighet?
 6. Vad gäller rättigheten till föräldraledighet?
 7. Kan du vara föräldraledig när barnet är 18 månader?

Hur länge kan man vara föräldraledig om man tar ut 7 dagar i veckan?

Hur länge dessa räcker beror på hur du tar ut dem. Fram tills att barnet blir 18 månader kan du nämligen välja att ta allt från noll till sju dagar i veckan (och ändå vara ledig på heltid). Ju fler dagar du tar ut ersättning för, desto mer pengar förstås.

Måste man ta ut föräldrapenning 7 dagar i veckan?

”För att få cirka 80 procent av lönen måste man ta ut föräldradagar sju dagar i veckan och då kan man bli besviken om man trodde det räckte med fem.” Dagarna på lägstanivå ger 180 kronor om dagen. Dessa kan dock inte tas ut förrän 180 dagar på sjukpenningnivå förbrukats.

Kan man plugga samtidigt som man är mammaledig?

Ja. Du kan ha rätt till föräldrapenning samtidigt som du studerar om du tar hand om barnet under en del av dagen. Du pluggar på distans, tar hand om ditt barn på dagarna och pluggar på helger och kvällar.

Hur länge kan man vara föräldraledig?

 • Hur länge kan man vara föräldraledig? Som förälder har du rätt att ta ut föräldraledighet fram till dess att ditt barn är 8 år gammalt. Reglerna för hur länge du kan vara ledig skiljer sig åt beroende på barnets ålder. Föräldraledighet om barnet är under 18 månader

När ska man anmäla rätt till föräldraledighet?

 • Regler vid föräldraledighet. ... En anställd som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet ska, med undantag för rätten till ledighet med tillfällig föräldrapenning, anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början.

Vad gäller rättigheten till föräldraledighet?

 • Rätten till föräldraledighet regleras i Föräldraledighetslagen och gäller för samtliga arbetstagare. Att du är anställd med ett avtal om tidsbegränsad anställning är därmed inget hinder för att vara föräldraledig. Något som kan vara bra att tänka på är att anmälan om ledighet ska göras inom en viss tid.

Kan du vara föräldraledig när barnet är 18 månader?

 • Föräldraledighet när barnet är över 18 månader Om ett barn är äldre än 18 månader så kan du fortfarande vara föräldraledig, men endast i den omfattning som du tar ut föräldrapenning. Har du föräldrapenning kvar så kan du således vara föräldraledig även efter det att ditt barn blivit 18 månader.