:

Hur får man flagga?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man flagga?
  2. Får man skriva på svenska flaggan?
  3. Kan ha egen flagga?
  4. Vad betyder den franska flaggan?
  5. Vad är den svenska flaggans ursprung?
  6. Hur växte den svenska flaggan fram till en statussymbol?
  7. När sker flaggning på halv stång?

Hur får man flagga?

Flaggan skall behandlas med respekt. Den skall hissas ordentligt i topp mot flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt. Endast en flagga får hissas på varje stång. Flaggan skall vara hel och ren och med färgerna i behåll.

Får man skriva på svenska flaggan?

Sveriges flagga är blå med ett gult kors och får inte förses med några märken, bokstäver eller andra tecken. Det senare är viktigt – eftersom det anger att ingen enskild ska kunna ge flaggan någon särskild tillhörighet genom att på något sätt märka den.

Kan ha egen flagga?

Har du inte en flaggstång kan du kanske använda en balkong- eller fasadflagga. Utöver våra allmänna flaggdagar kan du naturligtvis ha dina egna flaggdagar och du kan givetvis flagga närhelst du så vill och känner för det! Flaggan bör hissas klockan 08.00 och halas vid solens nedgång, dock senast kl 21.00.

Vad betyder den franska flaggan?

Historik. Flaggan började användas 1794 under franska revolutionen och kom ifrån det officiella nationalkonventet den 27 pluviôse år 2 (15 februari 1794). ... Flaggan kom snabbt att ses som en symbol för frihet, och har haft stort inflytande på andra länders flaggor.

Vad är den svenska flaggans ursprung?

  • Svenska flaggans ursprung. Det som karaktäriserar den svenska flaggan är det gula korset ovanpå blå bakgrund. Både i form och utseende är den väldigt lik den danska flaggan (Dannebrogen), som är den äldsta flaggan i världen.

Hur växte den svenska flaggan fram till en statussymbol?

  • Svenska flaggan växte fram till en statussymbol. I samband med upplösningen av union 1905 blev den svenska flaggan en statussymbol att äga en egen flaggstång och flagga där man ville visa sitt stöd för Sverige. Tidigare var det mestadels staten och militären som haft svenska flaggor.

När sker flaggning på halv stång?

  • Flaggning på halv stång sker i regel vid följande tillfällen: Den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter samt den dag då jordfästningen äger rum. Då jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den omedelbart halas eller halas vid ordinarie tid.