:

Vilka inkomstkällor har en kommun?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka inkomstkällor har en kommun?
  2. Hur får kommunen in sina pengar?
  3. Hur kan en kommun ge service till sina kommuninvånare?
  4. Vad betalar man till kommunen?
  5. Varifrån får landstingen sina pengar?
  6. Vad spenderar kommunen pengar på?
  7. Vad är kommunen skyldig att göra?
  8. Hur finansieras landstingets verksamhet?

Vilka inkomstkällor har en kommun?

Kommunalskatten är den största inkomstkällan Kommunerna får också statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel äldreomsorg.

Hur får kommunen in sina pengar?

Kommunerna får bidrag från staten. Staten finansierar bidragen med skatter som medborgarna betalar in, som exempelvis mervärdesskatt (moms), punktskatt på alkohol och tobak samt skatt på kapitalinkomster.

Hur kan en kommun ge service till sina kommuninvånare?

Kommunen bestämmer själv hur resurserna ska fördelas och hur arbetsuppgifterna ska hanteras. Detta kallas för att vi har ett kommunalt självstyre i Sverige. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet. Kommunalskatten står för den största delen av kommunens intäkter.

Vad betalar man till kommunen?

Alla som bor i kommunen och som har en inkomst betalar en del av sin inkomst som skatt till kommunen. Det kallas kommunalskatt. Den skatt som kommunen får kan användas till den verksamhet som kommunen bedriver. Kommunen får också pengar från staten i form av statsbidrag.

Varifrån får landstingen sina pengar?

Precis som är fallet med kommunerna finansieras regionernas verksamhet i huvudsak av intäkter från kommunalskatten samt intäkter från det kommunala utjämningssystemet.

Vad spenderar kommunen pengar på?

År 2020 uppgick kommunernas kostnader till totalt 715 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, drygt 300 miljarder kronor.

Vad är kommunen skyldig att göra?

Kommunerna måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. De ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst.

Hur finansieras landstingets verksamhet?

Precis som är fallet med kommunerna finansieras regionernas verksamhet i huvudsak av intäkter från kommunalskatten samt intäkter från det kommunala utjämningssystemet.