:

Var får jag placera en Serviceöppning?

Innehållsförteckning:

  1. Var får jag placera en Serviceöppning?
  2. Hur görs en infästning i Våtzon?
  3. Vem utför normalt sett de arbeten som hör till de byggtekniska förutsättningarna?
  4. Vilka krav finns på en Vattenutkastare?
  5. Hur ska vattenmätare på Tappvattenservis placeras?
  6. Vad gäller för Skruvinfästningar i badrumsgolv?
  7. Vem ska kontrollera att de byggtekniska förutsättningarna är korrekt utförda?

Var får jag placera en Serviceöppning?

Serviceöppning. Fogar på inbyggda ledningar ska ha en lätt åtkomlig serviceöppning som gör det möjligt att reparera eller byta alla fogar samt komma åt ventiler eller annan utrustning för manövrering och service. Serviceöppning i tak ska ha dränerande lucka och placeras i rum med vattentätt golv.

Hur görs en infästning i Våtzon?

Rör och elledningar kan förläggas under monteringsytan under förutsättning att förläggningsdjupet är större än 60 mm. Golv för infästning ska vara av betong eller annan massiv konstruktion eller av skivor på reglar. För infästning i skivor krävs förstärkning för infästningen, till exempel träkortlingar.

Vem utför normalt sett de arbeten som hör till de byggtekniska förutsättningarna?

Hjälpmedel för bättre samordning Arbeten som ingår i byggtekniska förutsättningar utförs normalt av andra entreprenörer än VVS-företaget, som exempelvis bygg- eller tätskiktsentreprenörer.

Vilka krav finns på en Vattenutkastare?

Numera är det krav på att alla vattenutkastare ska vara frysskyddade, dock fungerar ofta inte frysskyddet om slangen är ansluten till blandaren när den senast stängdes av. Detta beror på att slangen hindrar vattnet från att rinna ut så att det istället stannar kvar i vattenutkastaren.

Hur ska vattenmätare på Tappvattenservis placeras?

Placering av vattenmätare Vattenmätare på tappvattenservis ska placeras enligt anvisningar från Svenskt Vatten. Vattenmätarskåpet får inte placeras i isolering i yttervägg.

Vad gäller för Skruvinfästningar i badrumsgolv?

Krav på infästning i våtrumsväggar Skruvinfästning i våtzon 1 ska utföras i massiv konstruktion, i betong, regel eller med hjälp av särskild konstruktionsdetalj.

Vem ska kontrollera att de byggtekniska förutsättningarna är korrekt utförda?

Arbeten som ingår i Byggtekniska förutsättningar utförs normalt av andra entreprenörer än VVS-företaget, till exempel bygg- eller tätskiktsentreprenörer. ... I vissa fall kan det dessutom vara svårt för VVS-företaget att bedöma om de byggnadstekniska förutsättningarna är rätt utförda.