:

Hur funkar Karensavdrag?

Innehållsförteckning:

  1. Hur funkar Karensavdrag?
  2. Hur räkna ut Karensavdrag?
  3. Hur många timmar för att slippa karens?
  4. Hur räkna Karensavdrag timanställd?
  5. Hur ska man räkna sjukpenning?

Hur funkar Karensavdrag?

Karensavdraget är alltid 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. Det spelar ingen roll när på dagen du sjukanmäler dig eller hur många timmar du skulle ha jobbat, utan avdraget kommer alltid vara 20 procent.

Hur räkna ut Karensavdrag?

Karensavdraget beräknas som 20 procent av en veckas sjuklön som i detta fall är 80 procent av 40 timmar á 100 kr, detta blir 640 kr, (0,2*0,8 *40*100). Den sjuklön som arbetsgivaren ska betala ut beräknas som sjuklön för de timmar Saga skulle arbeta minus karensavdraget, detta blir 320 kr, ((0,) - 640 kr).

Hur många timmar för att slippa karens?

Enligt några är karensdagen din första sjukdag, oavsett om du varit sjuk i åtta timmar eller i två och en halv. Och då ska sjuklön utgår från och med andra dagen. Enligt andra är karensdagen åtta timmar, vilket då innebär att är du sjuk fyra timmar en dag så räknas karensen även fyra timmar under andra dagen.

Hur räkna Karensavdrag timanställd?

Timanställd

  1. Timlön = 120 kr.
  2. Sjuklön per timme = 96 kr timme (timlön x 80 %)
  3. Genomsnittlig sjuklön/vecka = 2 688 kr (sjuklön per timme x 28 timmar)
  4. Karensavdrag = 537 kr (genomsnittlig sjuklön x 20 %)

Hur ska man räkna sjukpenning?

Sjukpenning. Sjukpenningen beräknas per kalenderdag. Den sjukpenninggrundande inkomsten räknas fram genom att årslönen multipliceras med 0,97 och därefter divideras med 365 dagar. Sjukpenningen motsvarar 80 procent av det framräknade talet.