:

Vad är mitt lgh?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är mitt lgh?
  2. Vad är mitt objektsnummer?
  3. Vad är Brf nr?
  4. Vilken våning ligger lägenheten på?
  5. Vad betyder Kontraktsnummer?

Vad är mitt lgh?

Ditt lägenhetsnummer finns i anslutning till lägenheten Lägenhetsnumret finns alltid angivet på utsidan av lägenheten. Enligt Skatteverket ska numret alltid finnas i entrén, på ytterdörren, på postfacket eller i kontraktet.

Vad är mitt objektsnummer?

Objektsnummer är en del av ditt avtalsnummer och innehåller åtta siffror, till exempel , där de första fyra siffrorna är fastighetsbeteckningen och de fyra sista är din lägenhet eller lokals objektnummer.

Vad är Brf nr?

Bostadsrättsföreningen har ett eget lägenhetsnummer för varje bostad. Det numret används när man skriver kontrakt för att köpa eller sälja bostaden. En lägenhet i en bostadsrättsförening heter till exempel såhär: lägenhet nummer 43 i Brf Solfjädern. Då är alltså 43 lägenhetsnumret.

Vilken våning ligger lägenheten på?

Lägenhetsnumret består av 4 siffror, där de 2 första anger våningsplan och de två sista bostadens läge på våningsplanet. Våningsplan numreras med utgångspunkt från det våningsplan som är entréplan. Entréplanet sätts till 10. Våningar ovanför entréplan numreras uppåt med 11, 12 och så vidare.

Vad betyder Kontraktsnummer?

Ett är kontraktsnumret, som står i alla kontraktshandlingar angående din bostadsrätt. Det är ett tresiffrigt nummer där första siffran är samma som den våning du bor på. Om inget annat sägs så är det alltid detta nummer föreningen efterfrågar.