:

Får inte ner alkalinitet?

Innehållsförteckning:

  1. Får inte ner alkalinitet?
  2. Vad ska alkaliniteten vara?
  3. Varför sjunker alkaliniteten?
  4. Hur mäter man alkaliniteten?
  5. Får inte upp klorhalten i poolen?
  6. Kan man bada i för högt pH-värde?
  7. Hur höjer man alkaliniteten i spabad?
  8. Vad är redox värde?
  9. Varför sjunker pH i spabad?

Får inte ner alkalinitet?

För hög alkalinitet (>150 mg/l CaCO3) betyder att du inte kan ändra pH-värdet. Tillsätter du SpaCare pH-Down, ”skjuts” pH-värdet tillbaka igen. Alkaliteten kan sänkas med SpaCare Alka-Down. För låg alkalinitet (

Vad ska alkaliniteten vara?

Total alkalinitet utgör vattnets buffertförmåga att motstå pH-förändringar. Total alkalinitet (TA) är ett mått på mängden alkaliska ämnen i vattnet. Total alkalinitet (TA) bör normalt hållas på ca ppm.

Varför sjunker alkaliniteten?

Kombination av högt pH-värde och hög alkalinitet i kalkrikt vatten kan också göra vattnet mjölkigt. Är kalkhalten hög måste alkaliniteten och pH-värdet justeras ned. Är vattnet fortfarande mjölkigt så innehåller det för mycket kalk.

Hur mäter man alkaliniteten?

För att mäta alkaliniteten i det nya vatten, kan du använda spabadstickor. pH-värdet i vattnet är en viktig faktor, som kan mätas med testtabletter (DPD-tester) eller en digital SmartTest. Även klor/brom-innehållet är viktigt och ska mätas med testtabletter (DPD tester) eller SmartTest.

Får inte upp klorhalten i poolen?

Cyanursyra används för att stabilisera kloret så att det inte bryts ner av solen. Har vattnet en cyanursyrahalt som överstiger 100 ppm kan en blockering av kloret inträffa, detta avhjälps genom spädning av vatten från det kommunala vattennätet. En nivå av cyanursyra på ca. 30 - 50 ppm är optimalt i en utomhuspool.

Kan man bada i för högt pH-värde?

Om pH-värdet är högt (över 8,0) kan vattnet bli såpaliknande och kloret mindre effektivt. Faktiskt så är klorförbrukningen dubbelt så stor vid pH 8,5 som vid pH 7,4. Dessutom riskerar du så kallad kalkutfällning med grumligt vatten som följd, om du tillsätter klor i vatten med för högt pH-värde.

Hur höjer man alkaliniteten i spabad?

Hög alkalinitet är inget problem så länge pH-värdet är ok (7,2-7,6). Dosering: 180 gr/10 kbm höjer 10 ppm. För att justera alkalinitet så ska du sprida ut pulvret över vattenytan med pumparna avslagna så att vattnet är helt stillla när pulvret sprids ut. Låt pumparna vara avslagna 6 timmar.

Vad är redox värde?

Genom att mäta REDOX-värde får man en mycket mer kontrollerad klorhalt i poolvattnet och mindre ögon- eller hudirritation.

Varför sjunker pH i spabad?

För lågt pH-värde Doseringen beror också på vattnets hårdhet: Hårt vatten med mycket kalk fördubblar doseringen av pH-Plus. Med mjukt vatten kan mängden minskas i motsvarande mängd. Använd dock aldrig mer än 100 g pH-Plus per 25 m3 vatten per dosering.