:

Får man hämta sin mamma till Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Får man hämta sin mamma till Sverige?
 2. Vad behöver jag för att hämta min fru till Sverige?
 3. Hur länge gäller ett uppehållstillstånd för besök i Sverige?
 4. Kan du förlänga ditt uppehållstillstånd?
 5. Vad är uppehållstillstånd för att söka asyl i Sverige?
 6. Vad innehåller uppehållstillståndskortet?

Får man hämta sin mamma till Sverige?

Du kan i undantagsfall uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige som inte är eller ska bli din make, maka, sambo. ... Det kan gälla till exempel barn över 18 år och föräldrar till ett vuxet barn som bor i Sverige.

Vad behöver jag för att hämta min fru till Sverige?

Uppehållstillstånd p g a anknytning

 • är svensk medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande,
 • kan försörja dig och din fru,
 • har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för dig och din fru att bo i, och.
 • ni båda är över 18 år.

Hur länge gäller ett uppehållstillstånd för besök i Sverige?

 • Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år, men oftast högst sex månader. En person som vill besöka Sverige kortare tid än tre månader behöver inget uppehållstillstånd, men kan behöva ett visum. Ett visum är ett tillstånd för att tillfälligt resa in och vara i ett land under högst 90 dagar.

Kan du förlänga ditt uppehållstillstånd?

 • När ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla kan du ansöka om förlängning. Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. I vissa fall kan du också få uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige. Läs mer om att förlänga ditt uppehållstillstånd för dig som har sökt asyl.

Vad är uppehållstillstånd för att söka asyl i Sverige?

 • Uppe­hålls­till­stånd för att söka skydd (asyl) En person som är förföljd eller riskerar förföljelse eller omänsklig behandling i sitt hemland kan söka asyl i Sverige. Den som söker asyl lämnar sin ansökan till gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.

Vad innehåller uppehållstillståndskortet?

 • Uppgifter som kortet inne­håller. Uppehållstillståndskortet innehåller bland annat uppgifter om vilken typ av tillstånd du har fått och hur länge ditt kort gäller. Dina individuppgifter finns också med på kortet.