:

Hur läser man ett optiker recept?

Innehållsförteckning:

 1. Hur läser man ett optiker recept?
 2. Vart kan man se sitt synfel?
 3. Hur ser ett Linsrecept ut?
 4. Vad är ett Linsrecept?
 5. Hur läser man av ett Synintyg?
 6. Hur tolka Synintyg?
 7. Vad betyder mitt synfel?
 8. Vad menas med addition på linser?
 9. Vad menas med Axel på linser?

Hur läser man ett optiker recept?

Förstå ditt recept

 1. SPH. Din styrka, plus (+) eller minus (-).
 2. CYL. Anger mängden skeva hornhinnor.
 3. AXIS. Anger riktningen på skeva hornhinnor.
 4. PD. Ditt pupillavstånd (t. ex. 63 eller 32/31).
 5. ADD. Lästillägg för att se på nära håll.

Vart kan man se sitt synfel?

Om du är närsynt (myopi) kan du se bra på nära håll utan glasögon, men på avstånd ser allt suddigt och otydligt ut. Den vanligaste orsaken är att ögongloben är längre än i normalfallet. Det innebär att ljusstrålarna möts framför näthinnan (i stället för att hamna direkt på den) och gör att det du ser blir oskarpt.

Hur ser ett Linsrecept ut?

Hur tolkar jag mitt linsrecept?

 1. H (R) V (L): Det här är, helt enkelt, ditt högra (Höger, Right) och ditt vänstra (Vänster, Left) öga.
 2. POW/PWR/SPH - Styrka Ett plus- och minusvärde anger hur stort synfel du har. ...
 3. BC - Baskurva: Baskurvan beskriver hur linsens kupighet är.

Vad är ett Linsrecept?

linsreceptet som du sedan får från optikern så anges linsens styrka, baskurva, diameter och märke. De olika talen kallas för linsparametrar och är tekniska data om just den linstyp som du har fått tillpassad av din optiker.

Hur läser man av ett Synintyg?

Förstå ditt recept

 1. Sfär. Ett + i rutan visar att du har hyperopi, eller översynthet som det också kallas, vilket betyder att dina ögon ansträngs för att hålla en bra synskärpa. ...
 2. Cylinder. Om det är tomt i denna ruta innebär det att ditt öga är helt sfäriskt. ...
 3. Axel. Riktningen för astigmatism, mätt i grader. ...
 4. Add.

Hur tolka Synintyg?

Hur du tyder dina styrkor Sfär – Visar storleken på ditt synfel, d.v.s. dina styrkor på hur mycket översynt eller närsynt du är. Minusvärden betyder att du är närsynt, plusvärden betyder att du är översynt.

Vad betyder mitt synfel?

Hur du tyder dina styrkor Sfär – Visar storleken på ditt synfel, d.v.s. dina styrkor på hur mycket översynt eller närsynt du är. Minusvärden betyder att du är närsynt, plusvärden betyder att du är översynt.

Vad menas med addition på linser?

Sfären anger hur starka linserna är. Framför värdet finns ett plustecken (+) om du är översynt, eller ett minustecken (-) om du är närsynt.

Vad menas med Axel på linser?

Baskurva (BC) Baskurvan beskriver linsens kupighet. Värdet anger den radie på cirkelbågen som motsvarar linsens insida. Desto lägre värde, desto kupigare är linsen. Baskurvan anges alltid i millimeter.