:

Hur ansöker man om stödboende?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ansöker man om stödboende?
  2. Vem kan få stödboende?
  3. Varför får man stödboende?
  4. Vad gör man på ett stödboende?
  5. Vad krävs för att få LSS bostad?
  6. Vad kallas det för när någon söker stöd enligt sol?
  7. Vad är ett Utslussboende?

Hur ansöker man om stödboende?

Ansöka hos socialtjänsten om det du tycker att du behöver. Överklaga beslut som socialtjänsten fattar om dig. Säga ja eller nej till det som socialtjänsten föreslår. För att socialtjänsten till exempel ska kunna besluta om en placering av dig i ett stödboende, HVB eller familjehem så behöver de få ett OK från dig.

Vem kan få stödboende?

Stödboende är ett eget boende med individanpassat stöd för barn och unga i åldern 16-20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende. Läs gärna Socialstyrelsens Meddelandeblad om placeringsformen Stödboende.

Varför får man stödboende?

Det huvudsakliga syftet med den nya placeringsformen är att, under trygga former, träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet, i t.

Vad gör man på ett stödboende?

Vården i stödboendet Socialnämnden ska bidra till att den unga får vård, stöd, fostran och annan hjälp. Stödet ska vara individuellt anpassat efter den unges behov och kan exempelvis innefatta samtal, stöd i kontakt med myndigheter och tillsyn i det egna boendet.

Vad krävs för att få LSS bostad?

Ansök om omsorg hos din kommun Om du vill ha plats i ett LSS-boende ansöker du om en bostad med särskild service hos kommunens biståndshandläggare. När biståndshandläggaren har godkänt din ansökan är kommunen skyldig att erbjuda ett boende inom tre månader.

Vad kallas det för när någon söker stöd enligt sol?

Stödet som kallas för bistånd, ska främja din ekonomiska och sociala trygghet och utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Vad är ett Utslussboende?

Ett utslussboende kan vara steget efter en träningslägenhet men det kan även vara steget ut i samhället efter en vistelse på en institution, exempelvis HVB-hem, sjukhus eller fängelse. Därav varierar målgrupperna i våra utslussboenden.