:

Hur snabbt får man organisationsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur snabbt får man organisationsnummer?
 2. Vad menas med orgnr?
 3. Var hittar jag min aktiebok?
 4. Var hittar jag företagets omsättning?
 5. Hur får jag ett organisationsnummer?
 6. Hur får du ditt organisationsnummer från Bolagsverket?
 7. Kan du Kolla vilket organisationsnummer ett företag har i e-tjänsterna?
 8. Vilken myndighet tilldelar organisationsnumret?

Hur snabbt får man organisationsnummer?

Genomsnittlig leveranstid förra veckan för att registrera ett nybildat aktiebolag

Inlämnat medAntal arbetsdagar till registrering av komplett ärendeAntal arbetsdagar till begäran om komplettering
Typ
E-tjänst1112
Blankett1112

Vad menas med orgnr?

Organisationsnummer är en identitetsbeteckning för juridiska personer (bolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och andra organisationer) på motsvarande sätt som personnummer är en identitetsbeteckning för fysiska personer.

Var hittar jag min aktiebok?

I vanliga aktiebolag, sådana som inte är avstämningsbolag, är aktieboken offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget.

Var hittar jag företagets omsättning?

Genom att summera samtliga konton som avser försäljning av varor och tjänster får man fram företagets nettoomsättning. Det är som regel nettoomsättningen som avses när det talas om ett företags omsättning.

Hur får jag ett organisationsnummer?

 • Hur får jag ett organisationsnummer? Den myndighet som registrerar företaget eller föreningen när den ska startas tilldelar organisationsnumret. De flesta företag och föreningar får sitt organisationsnummer från Bolagsverket. Men också exempelvis Skatteverket och Lantmäteriet tilldelar organisationsnummer.

Hur får du ditt organisationsnummer från Bolagsverket?

 • De flesta företag och föreningar får sitt organisationsnummer från Bolagsverket. Men också exempelvis Skatteverket och Lantmäteriet tilldelar organisationsnummer. Från Bolagsverket får företaget eller föreningen sitt organisationsnummer då vi har beslutat om registrering. Organisationsnumret står på registreringsbeviset som vi skickar ut.

Kan du Kolla vilket organisationsnummer ett företag har i e-tjänsterna?

 • Du kan kolla vilket organisationsnummer ett företag har i e-tjänsterna Sök företagsfakta och Näringslivsregistret. I våra e-tjänster Sök företagsfakta och Näringslivsregistret kan du skriva in ett företagsnamn och få reda på organisationsnumret eller skriva in ett organisationsnummer och få reda på vilket företag det hör till.

Vilken myndighet tilldelar organisationsnumret?

 • Den myndighet som registrerar företaget eller föreningen när den ska startas tilldelar organisationsnumret. De flesta företag och föreningar får sitt organisationsnummer från Bolagsverket. Men också exempelvis Skatteverket och Lantmäteriet tilldelar organisationsnummer.