:

Får små barn sitta i framsätet?

Innehållsförteckning:

  1. Får små barn sitta i framsätet?
  2. Var sitter airbagen?
  3. Är det lag på krockkudde?
  4. Kan man lita på avstängd airbag?
  5. Är airbag farligt?

Får små barn sitta i framsätet?

Finns det någon lag som anger minimiålder för att sitta framåtvänd på passagerarplatsen fram? Nej, det finns ingen lag som säger att man måste ha uppnått en viss ålder för att få sitta i framsätet. Enligt lagen ska alla som åker bil använda bilbälte.

Var sitter airbagen?

De sitter oftast bak på framsätena. Vissa utrustningspaket inkluderar sidokrockkuddar till passagerarna i baksätet också. Moderna krockkuddar består av två kammare - hårdare och mjukare. Den första är designad för att skydda bäckenben och den andra för bröstkorg.

Är det lag på krockkudde?

Det finns inget lagkrav på att bilar ska ha krockkudde, men så gott som alla nya bilar har krockkudde som standard, åtminstone på förarplatsen. På nya bilar är frågan alltså inte om det finns krockkudde - utan hur många. ... Den viktigaste krockkudden är och förblir den som sitter på förarplatsen.

Kan man lita på avstängd airbag?

De flesta biltillverkare erbjuder någon form av urkoppling av krockkudden. ... Men oavsett vilken metod man använder för att stänga av krockkudden anses det vara tillförlitligt, och alltså helt säkert att placera ett barn på passagerarplatsen när airbagen är avstängd.

Är airbag farligt?

Risken är stor att barnet skadas eller till och med dödas när krockkudden blåses upp med stor kraft. Även barn i framåtvända bilbarnstolar, i bältesstolar eller på bälteskuddar riskerar skador om de sitter på en passagerarplats med krockkudde. Samma risker gäller för personer som är kortare än 140 cm.