:

Hur får jag tag i mitt examensbevis?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får jag tag i mitt examensbevis?
  2. Hur ser examen ut?
  3. Kan man ta examen utan examensarbete?
  4. När får man sitt examensbevis?
  5. Kan man använda samma kurs två gånger?
  6. Måste man ta ut sin examen?
  7. Får inte ta examen?

Hur får jag tag i mitt examensbevis?

Examensbevis utfärdas vid den högskola eller det universitet där du läst den sist daterade kursen som ska ingå i examen. Ansökan om examen på grund-, avancerad och forskarnivå görs digitalt via Studenttjänster.

Hur ser examen ut?

Hur ser examensbeviset ut? Examensbeviset består dels av en framsida som visar utfärdandedatum och vilken examen som har utfärdats och dels av sidor som visar vilka kurser som ingår i examen, betyg och betygsdatum. I regel står även examensarbetets titel med.

Kan man ta examen utan examensarbete?

Hej Johanna, Nej, du behöver ha examensarbetet i din examen. Du kan kontakta din institution när du är redo att göra klart det.

När får man sitt examensbevis?

Ansökan. När du är klar med dina studier måste du själv ansöka om examen. Du ansöker om att få din examen utfärdad vid det lärosäte där du läst den sista av de kurser som ska ingå i examen.

Kan man använda samma kurs två gånger?

Kan jag ansöka om två kandidatexamina och använda samma kurser i båda? Ja, det går bra om du har läst 90 hp i två olika huvudområden inkl examensarbete. ... Ett självständigt arbete (examensarbete) kan endast utgöra grund för en kandidatexamen.

Måste man ta ut sin examen?

Universitetet vill att så många studenter som möjligt ska kunna ta ut en examen efter sina studier. Men ändå är det många som dröjer eller rent av glömmer att ta ut examen. – De som går yrkesutbildningar brukar hämta ut snabbt, medan de som studerar fristående kurser ofta tar längre tid på sig.

Får inte ta examen?

Det finns ju möjlighet att dela upp arbetet men fortfarande jobba ganska självständigt. Jag rekommenderar att du jobbar vidare på detta med din psykolog och du kan även ta kontakt med vägledare och studenthälsan på ditt universitet. Försök att inte låta detta förstöra dina utbildningsmål.