:

Hur ser ett kontonummer från Handelsbanken ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ser ett kontonummer från Handelsbanken ut?
 2. Hur ser ett swedbank konto ut?
 3. Vart hittar jag mitt kontonummer Länsförsäkringar?
 4. Vilket är mitt clearingnummer?
 5. Vad är ett clearingnummer i Bank?
 6. Vad är ditt clearingnummer i Nordea?
 7. Vilken bank har ett clearingnummer om sju siffror?

Hur ser ett kontonummer från Handelsbanken ut?

Ett svenskt bankkontonummer består alltid av clearingnummer (fyra siffror) och ett kontonummer. ... Ett kontonummer i t ex Handelsbanken registreras så här: 7 är clearingnumret och är kontonumret.

Hur ser ett swedbank konto ut?

Swedbank. 5 siffrigt clearingnummer som börjar med 8. Följs av kontonummer om 6, 8 eller 10 siffror (ex 01110). Om det är färre än 10 siffror i kontonumret – fyll på med nollor efter (femsiffriga) clearingnumret.

Vart hittar jag mitt kontonummer Länsförsäkringar?

Du hittar enkelt ditt kontonummer under Konton när du loggar in på Mina sidor eller i appen. De fyra första siffrorna i ditt kontonummer är ditt clearingnummer.

Vilket är mitt clearingnummer?

 • Clearingnummer. Vilket är mitt clearingnummer? Om du har ett 11-siffrigt kontonummer i Nordea är clearingnumret alltid de fyra första siffrorna i kontonumret. Om ditt kontonummer består av ditt personnummer (10-siffrigt) använder du 3300 som clearingnummer.

Vad är ett clearingnummer i Bank?

 • Clearingnummer används i Sveriges riksbanks betalningssystem ”RIX” och av alla banker när du ska föra över pengar eller göra en inbetalning till ett konto hos en annan bank. Förenklat uttryckt består alltid ett svenskt bankkontonummer av ett clearingnummer och ett kontonummer. Antalet siffror i kontonumret varierar från bank till bank.

Vad är ditt clearingnummer i Nordea?

 • Om du har ett 11-siffrigt kontonummer i Nordea är clearingnumret alltid de fyra första siffrorna i kontonumret. Om ditt kontonummer består av ditt personnummer (10-siffrigt) använder du 3300 som clearingnummer. Clearingnummer kan t.ex. behöva uppges vid insättningar till kontot eller nytt autogiromedgivande. Konton.

Vilken bank har ett clearingnummer om sju siffror?

 • De allra flesta bankerna har en kontostruktur med clearingnummer om fyra siffror ocvå delah löpnummer om sju siffror. Detta ger ett kontonummer bestående av elva siffror, och detta förekommer hos samtliga banker i det svenska clearingsystemet utom i Svenska Handelsbanken och sparbanker som samverkar med Swedbank.