:

Hur fungerar ett geotermiskt kraftverk?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar ett geotermiskt kraftverk?
  2. Hur ser framtiden ut för geotermisk energi?
  3. Hur mycket av Sveriges el kommer från geotermisk energi?
  4. Vad kan det bero på att man har varit tvungen att stänga ner flera geotermiska kraftverk?
  5. Vad är geotermisk energi bra för?

Hur fungerar ett geotermiskt kraftverk?

Driften av ett geotermiskt kraftverk baseras på en ganska komplex operation som fungerar i ett fältanläggningssystem. Med andra ord extraheras energi från jordens inre och transporteras till anläggningen där elen genereras.

Hur ser framtiden ut för geotermisk energi?

Den största gruppen av geotermiska kraftverk är den som ligger vid The Geysers i Kalifornien, USA. ... I dagsläget är de flesta brunnar för utvinning av geotermisk energi grundare än 3 kilometer, men i framtiden hoppas man på att kunna skapa fungerande brunnar för utvinning av geotermisk energi som är 10 kilometer djupa.

Hur mycket av Sveriges el kommer från geotermisk energi?

I Sverige har geotermi hittills utnyttjats i begränsad omfattning. I Skåne har Lunds kommun haft ett system i gång sedan mitten av 1980-talet och idag försörjs fjärrvärmenätet till en fjärdedel med geotermisk energi. Här utnyttjas ca 22-gradigt grundvatten från sandstenslager på 400–800 m djup.

Vad kan det bero på att man har varit tvungen att stänga ner flera geotermiska kraftverk?

Vulkanutbrott och geyjsrar släpper ut betydligt mer energi från underjorden än mänsklighetens elbehov. Det finns farhågor om att storskalig geotermisk energiutvinning skulle kunna destabilisera marken och orsaka jordbävningar, men man har ännu inte sett några sådana tecken i verkligheten.

Vad är geotermisk energi bra för?

Djupt nere i jordskorpan är det varmt. Den värmen kan man ta tillvara på i form av geotermisk energi. Idag används energislaget mest för uppvärmning, men det är fullt möjligt att producera el med hjälp av underjorden.