:

Hur sätter man på Samsung S20?

Innehållsförteckning:

 1. Hur sätter man på Samsung S20?
 2. Vad är navigeringsfält?
 3. Hur delar man skärmen i två på Samsung?
 4. Hur låser man upp Hemskärmens layout?
 5. Hur stänga av Samsung mobil?
 6. Varför startar mobilen om sig själv?
 7. Hur får man bort hemknappen på Huawei?

Hur sätter man på Samsung S20?

Håll bara ned sidoknappen och volymen nedåt så kommer du till samma strömalternativ. Om din telefon har kraschat eller inte svarar fungerar samma maskinvarualternativ - tryck och håll ner sidoknappen och volymen nere i 10 sekunder. Du bör känna lite surr och din telefon kommer att starta om.

Vad är navigeringsfält?

Med Outlook navigeringsfältet kan du växla mellan olika områden i Outlook som E-post, Kalender, Kontakter, Uppgifter och Anteckningar. Du kan också ändra ordningen på Outlook i navigeringsfältet.

Hur delar man skärmen i två på Samsung?

Delad skärm i Android: Visa två appar samtidigt i mobilen

 1. Starta en av de appar som du vill använda på delad skärm.
 2. Klicka på den fyrkantiga ikonen nere till höger på skärmen.
 3. Klicka på appens ikon i överkant av översiktsbilden.
 4. Klicka på Öppna i vyn med delad skärm.
 5. Appen du valde minimeras högst upp.

Hur låser man upp Hemskärmens layout?

Nedan finner du en översikt över olika metoder för att låsa och låsa upp skärmen på din smartphone....För nyare enheter hittar du inställningarna för låsskärmen här:

 1. Öppna ”Inställningar".
 2. Gå till ”Låsskärm och säkerhet” eller ”Låsskärm”.
 3. Tryck på ”Skärmlåstyp”.

Hur stänga av Samsung mobil?

Håll in strömknappen och välj "Stäng av". För att starta telefonen igen håller du in strömknappen tills Android-symbolen dyker upp.

Varför startar mobilen om sig själv?

Starta om i säkert läge I säkert läge inaktiveras alla nedladdade appar tillfälligt. Hur du startar om telefonen i säkert läge beror på vilken telefon du använder. Besök tillverkarens supportsidaom du vill ta reda på hur du startar om telefonen i säkert läge.

Hur får man bort hemknappen på Huawei?

Så här kommer du igång med Gester

 1. Klicka på kugghjulet för Inställningar.
 2. Välj System längst ner i listan.
 3. Klicka på Systemnavigering (tredje alternativet)
 4. Välj Gester. Klart!