:

Kan man se sina högskolepoäng?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man se sina högskolepoäng?
  2. Hur vet man vad man har för högskolepoäng?
  3. Kan man ladda ner betyg från antagning?
  4. Har CSN tillgång till Ladok?
  5. När registreras poäng Ladok?
  6. Hur många högskolepoäng kan man ha?
  7. Hur laddar jag ner mitt antagningsbesked?

Kan man se sina högskolepoäng?

Vi hämtar bara uppgifter om betyg, högskoleprov och högskolepoäng när du gör en anmälan till en utbildning här på Antagning.se. Har du inte gjort någon anmälan kan du inte se dina senaste resultat under Mina meriter. Efter att du gjort din anmälan kan det ta några dagar innan meriterna syns.

Hur vet man vad man har för högskolepoäng?

Högskolepoäng är ett mått på antalet poäng du får för varje kurs eller utbildning du läser på universitet eller högskola. Om du studerar på heltid så motsvarar en kurs på 7,5 högskolepoäng 5 veckors studier. 15 hp motsvaras därför av 10 veckors studier. ... En kandidatexamen är 180 högskolepoäng (3 år).

Kan man ladda ner betyg från antagning?

Logga in på Mina sidor och gå till fliken som heter Meriter. Du måste ha en aktiv anmälan för att kunna ladda upp filer. Följ noga instruktionerna som finns där och ladda upp dokumenten. Döp gärna dokumenten till något som senare kan funka som en påminnelse om vad de innehåller.

Har CSN tillgång till Ladok?

Centrala studiestödsnämnden Tar emot uppgifter från högskolornas Ladoksystem nästintill dagligen för att kunna bevilja och betala ut studiemedel. CSN har också rätt att själva gå in och ta del av aktuella Ladokuppgifter.

När registreras poäng Ladok?

När en student har godkända, attesterade resultat på alla obligatoriska moduler i kursen behöver du rapportera ett samlat resultat på hela kursen. Du får en notis på startsidan av Ladok när det finns resultat på hela kursen att rapportera in.

Hur många högskolepoäng kan man ha?

En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng (hp) och en halvfartsutbildning 15 hp. Du kan bli antagen till max 45 hp. Du har alltså möjlighet att läsa mer än heltid under en höst- eller vårtermin - högst 150% studietakt. För sommarkurserna ligger gränsen på 23 hp.

Hur laddar jag ner mitt antagningsbesked?

Antagning.se får du bland annat ditt antagningsbesked i PDF-format och för att öppna det behöver du ett program som kan läsa PDF-filer. Många webbläsare hanterar det automatiskt i dag men annars kan du behöva ladda ner ett program som till exempel Adobe Acrobat Reader till din dator.