:

Var ska Sidnumreringen börja?

Innehållsförteckning:

 1. Var ska Sidnumreringen börja?
 2. Hur får man bort sidnummer?
 3. Hur lägger man till sidor på Word?
 4. Vad är Avsnittsbrytning?
 5. Hur gör man sidnumrering i en rapport?
 6. Hur gör man radavstånd på Word?
 7. Hur får man bort sidnummer på innehållsförteckningen Word?

Var ska Sidnumreringen börja?

I mer formella texter, till exempel uppsatser, är det vanligt att sidnumreringen inleds på den sida där brödtexten börjar, till exempel en inledning eller bakgrund. På titel- och innehållsförteckningssidan väljer man då att utesluta sidnummer – dessvärre en aning krångligt att göra i Word.

Hur får man bort sidnummer?

Gå till Infoga > Sidnummer, och välj sedan Ta bort sidnummer. Om knappen Ta bort sidnummer inte är tillgänglig eller om några sidnummer fortfarande visas, dubbelklickar du i sidhuvudet eller sidfoten, markerar sidan och trycker på Ta bort.

Hur lägger man till sidor på Word?

För att infoga en tom sida i ditt Word-dokument placerar du markören där du vill att den nya sidan ska börja och klickar sedan på Infoga > Tom sida.

Vad är Avsnittsbrytning?

Innehållsförteckningen gör du till sist, då du har skrivit uppsatsen och formaterat alla rubriker (se formatmallar) korrekt. Sidbrytning och avsnittsbrytning innebär att den text som kommer efter brytningen flyttas över till nästa sida.

Hur gör man sidnumrering i en rapport?

Sidnumrering i uppsatsen

 1. Ställ dig längst ner på sidan före den där du vill ha den nya sidnumreringen.
 2. Infoga en "Avsnittbrytning Nästa sida" (Avsnittsbrytning finns i menyn Sidlayout - Brytningar - Avsnittsbrytning Nästa sida).

Hur gör man radavstånd på Word?

Ändra radavståndet för delar av dokumentet

 1. Markera de stycken som du vill ändra.
 2. Välj Start > Rad- och styckeavstånd, och välj önskat avstånd.

Hur får man bort sidnummer på innehållsförteckningen Word?

Gå till Infoga > Sidhuvud/sidfot. Välj Alternativ på höger sida och välj sedan Annorlunda förstasida. Välj Alternativ igen och välj sedan Ta bort sidnummer.