:

Hur får man bort trötthet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man bort trötthet?
 2. Vilka prover tas vid trötthet?
 3. Varför är jag orkeslös?
 4. Har jag fatigue?
 5. Vad är orsaken till trötthet?
 6. Vad är den vanligaste trötthetsolyckan?
 7. Kan tröttheten bero på sömnapné?

Hur får man bort trötthet?

Försök att komma ut mitt på dagen om du kan. Särskilt på helgen eller när du är ledig kan det vara en extra god idé att ta sig tid för promenader och andra utomhusaktiviteter. Fysisk aktivitet bidrar i sig också till att motverka trötthet. För att motverka bristen på ljus behöver vi även extra mycket sömn.

Vilka prover tas vid trötthet?

Följande tester kan man göra för att undersöka trötthet:

 • Järnbrist: Järn, Ferritin och även utökat järnstatus med järnmättnad och transferrin.
 • Diabetes/Metabolstörning: HbA1c och Glukos.
 • Inflammation och Blodbristprover/Anemi: Blodstatus och CRP.

Varför är jag orkeslös?

Att vara trött och att gå runt och känna sig deppig eller orkeslös kan bero på järnbrist. Järnbrist är en av våra vanligaste folksjukdomar och vad många dessutom inte känner till är att du kan ha ett bra blodvärde (Hb) men ändå ha järnbrist. Järnbrist kan behandlas med tabletter, intravenöst eller injektioner.

Har jag fatigue?

Symtom på fatigue och extrem trötthet Man kan sova en hel natt och vara precis lika trött när man vaknar som vid sängdags. Det kan kännas helt oöverstigligt att gå uppför en trappa. Man orkar inte med vanliga hushållsbestyr eller andra vardagssysslor. Det kan vara totalt omöjligt att koncentrera sig på ett samtal.

Vad är orsaken till trötthet?

 • Den vanligaste orsaken till trötthet är för lite sömn eller att sömnen har varit dålig. Tröttheten kan också bero på sjukdom. Därför är det viktigt att söka vård om du känt dig trött i mer än ett par veckor. Trötthet kan ha olika orsaker. Trötthet kan ha olika orsaker.

Vad är den vanligaste trötthetsolyckan?

 • Singelolyckor är den vanligaste trötthetsolyckan. 40 % av singelolyckorna sker under mörker eller gryning (hög sannolikhet att de beror på trötthet). Nära resmålet = större olycksrisk, eftersom du slappnar av och tänker att du snart är framme. Yngre män löper störst risk att drabbas av en trötthetsolycka.

Kan tröttheten bero på sömnapné?

 • Om du är så trött att du har svårt att hålla dig vaken under dagen kan det bero på att du snarkar och har korta andningsuppehåll när du sover, så kallad sömnapné. Ibland kan tröttheten bero på att du har brist på något ämne i kroppen, till exempel järn. Järnbristär vanligt i samband med mens.