:

Hur får fästingar borrelia?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får fästingar borrelia?
  2. Hur vet man att man fått TBE?
  3. Vad ska man göra vid fästingbett?
  4. Kan man få borrelia utan fästingbett?
  5. Vad är farligast borrelia eller TBE?

Hur får fästingar borrelia?

Borrelia är en så kallad zoonos, en sjukdom som sprids mellan djur och människor. Fästingar suger blod från människor, fåglar och däggdjur och kan då bli infekterade med olika smittämnen. Dessa smittor sprider de sedan vidare nästa gång de suger blod. Borreliabakterien är en sådan smitta.

Hur vet man att man fått TBE?

Symtom och komplikationer Många får inga symtom alls eller enbart milda symtom, men allvarlig TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och emellanåt kramper och förlamningar. Den föregås ofta av en mildare feberepisod några dagar tidigare som man tillfrisknat från.

Vad ska man göra vid fästingbett?

De allra flesta som blir bitna av en fästing behöver inte söka vård. Du kan själv ta bort en fästing som har bitit sig fast. Kontakta en vårdcentral om du har en rodnad som kommer tidigast en vecka efter ett fästingbett. Ibland räcker det att du chattar eller videosamtalar med en läkare för att få vård.

Kan man få borrelia utan fästingbett?

I vissa fall leder borrelia till hjärnhinneinflammation. Det är vanligt att bli fästingbiten utan att veta om det och du kan infekteras av borrelia utan att några tydliga symptom. Infektionen kan läka av sig själv, men det händer också att borrelian ger besvär först långt senare.

Vad är farligast borrelia eller TBE?

Borreliabakterier och TBE-virus Både borrelia och TBE är infektioner som kan överföras till människor via fästingbett, men det är betydligt vanligare att insjukna i borrelia.