:

Finns i hjärnan?

Innehållsförteckning:

 1. Finns i hjärnan?
 2. Var i hjärnan finns Talcentrum?
 3. Var finns språkcentrum i hjärnan?
 4. Vad är hjärnan gjort av?
 5. Vilket kärl försörjer hjärnan?
 6. Vad ansvarar hjärnbarken för?
 7. Hur är hjärnan inblandad?
 8. Vad är hjärnhinnornas uppgift?
 9. Vad är funktionell delen av hjärnan?

Finns i hjärnan?

Hjärnans delar

 • Loberna. Där veckningarna i hjärnbarken är extra djup skapas fåror som delar upp hjärnan i olika lober som alla har olika funktioner. ...
 • Lillhjärnan. ...
 • Hjärnstammen. ...
 • Basala ganglierna. ...
 • Ventriklar. ...
 • Thalamus. ...
 • Hypothalamus. ...
 • Limbiska systemet.

Var i hjärnan finns Talcentrum?

Man brukar ofta tala om hjärnans två olika talcentrum som båda sitter i vänster hjärnhalva: Brocas fält är ett motoriskt talcentrum som man hittar i pannloben och som sätter samman de rörelseprogram som krävs för att man ska kunna formulera ord.

Var finns språkcentrum i hjärnan?

Den övergripande slutsatsen har varit att språket är begränsat till vissa delar av hjärnan, i synnerhet till vänster hjärnhalva. Språkstörningar som afasi har till exempel tydligt kunnat kopplas ihop med Brocas respektive Wernickes centrum, bägge belägna i den vänstra hemisfären.

Vad är hjärnan gjort av?

Storhjärnans inre är till största delen uppbyggd av vit substans. Den vita substansen består av nervtrådar och av stödjande celler som kallas gliaceller. Nervtrådarna förmedlar information mellan nervcellerna. Detta gör att hjärnans olika delar kan samarbeta.

Vilket kärl försörjer hjärnan?

Hjärnans blodförsörjning har två ursprung: arteria carotis interna och arteria vertebralis. A. vertebralis, kotartären, löper på båda sidor längs ryggmärgen och går sedan ihop för att bilda arteria basilaris precis innanför kraniet.

Vad ansvarar hjärnbarken för?

 • Hjärnbarken ansvarar för vårt medvetande och för tankar, känslor och minne. Från pannlobens hjärnbark styrs även alla våra medvetna rörelser. Sjukdomar i hjärnbarkens nervceller kan därför ge ofrivilliga rörelser som symtom, till exempel kramper vid epileptiska anfall.

Hur är hjärnan inblandad?

 • Hjärnan är inblandad i det mesta vi gör, känner och upplever. Det är den som ger oss vår personlighet och våra känslor. Det är hjärnan som gör att vi har ett medvetande, att vi kan tänka och att vi kan minnas. Hjärnan kontrollerar också kroppens funktioner, till exempel våra sinnen och rörelser.

Vad är hjärnhinnornas uppgift?

 • Hjärnhinnornas främsta uppgift är att skydda hjärnan. Vi har tre hjärnhinnor: Hårda hjärnhinnan ligger ytterst och är kraftigast. Spindelvävshinnan är den mellersta. Hinnan har fått sitt namn på grund av att den är tunn som ett spindelnät. Mjuka hjärnhinnan ligger innerst.

Vad är funktionell delen av hjärnan?

 • Den funktionella delen av hjärnan benämns hjärnparenkym vilket omfattar nervceller och gliaceller. Hjärnan kontrollerar och koordinerar kroppsfunktioner som hjärtat, blodtryck, vätskebalans och kroppstemperatur och mentala funktioner som intellekt, känslor, minne och inlärning.