:

När får barn leukemi?

Innehållsförteckning:

  1. När får barn leukemi?
  2. Hur märks leukemi barn?
  3. Hur börjar leukemi?
  4. Hur många barn får leukemi?
  5. Kan barn få tarmcancer?
  6. Hur snabbt kommer leukemi?
  7. Hur många barn drabbas av cancer?

När får barn leukemi?

De flesta barn som drabbas av leukemi insjuknar runt fyra års ålder. Sedan blir det mer och mer sällsynt. Dessa cancerformer förekommer nästan inte alls efter åtta års ålder.

Hur märks leukemi barn?

Blekhet, trötthet, bensmärtor, blåmärken som inte försvinner, svårläkta sår samt infektionskänslighet kan vara tecken på leukemi. Små barn kan oftast inte förklara att de har ont i leder eller muskler.

Hur börjar leukemi?

En akut leukemi kan börja med ganska diffusa symtom. Brist på röda blodkroppar ger blodbrist och trötthet medan brist på mogna vita blodkroppar kan resultera i långdragna halsinfektioner eller andra infektioner. För få blodplättar (trombocyter) gör däremot att patienten blöder lättare.

Hur många barn får leukemi?

Varje år upptäcks 700 nya fall av leukemi i Sverige. Av dessa är runt 100 barn. Men leukemi är inte en enda sjukdom utan många olika med varierande prognos och behandling. Man brukar dela in leukemi i akut och kronisk leukemi.

Kan barn få tarmcancer?

Sjukdomen är ovanlig. Ibland är den ärftlig. Det är olika hur mycket synen påverkas av sjukdomen och behandlingen.

Hur snabbt kommer leukemi?

Både vuxna och barn kan få kronisk myeloisk leukemi, KML. Sjukdomen utvecklas oftast långsamt. Målet med behandlingen är att förhindra att sjukdomen övergår i mer akuta faser. Sjukdomen är för det mesta livslång.

Hur många barn drabbas av cancer?

Det är mycket ovanligt att barn drabbas av cancer. Av de cirka 1,6 miljoner barn som finns i Sverige är det omkring 300 som insjuknar i cancer varje år. Totalt sett utgör dessa cancerfall mindre än en procent av alla cancerfall i landet.