:

Hur får astronauterna vatten?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får astronauterna vatten?
  2. Hur man gör syre?
  3. Vad måste finnas med i en raket för att astronauter ska kunna överleva?
  4. Hur får rymdstationen ISS el?
  5. Vad gör astronauterna på ISS?
  6. Vad består syrgas av?

Hur får astronauterna vatten?

4.Vatten ger syre till astronauterna En del av det rena vattnet från vattenreningssystemet skickas genom en apparat som med elektrolys spjälkar vattnet i väte (H2) och syre (O2). Syret leds in i kabinerna till astronauterna samtidigt som vätet släpps ut i rymden.

Hur man gör syre?

Syre framställs industriellt vanligen genom destillation av luft. Först rengörs luften som sedan kondenseras och leds in i en kolonn. I kolonnen värms luften långsamt och syre, jämte argon och kväve, avkokas och utvinns vid respektive kokpunkt.

Vad måste finnas med i en raket för att astronauter ska kunna överleva?

Livet på en rymdstation blir väldigt speciellt på grund av tyngdlösheten. Allt i kroppen är skapat för att klara av gravitationen. Vi behöver ett starkt skelett för att bära upp kroppen. I rymden behöver inte kroppen anstränga sig lika hårt som på jorden, vilket gör att astronauternas muskler och skelett försvagas.

Hur får rymdstationen ISS el?

ISS är lika stor som en fotbollsplan. Den största delen är dess vingar med solcellspaneler. Solcellerna riktas mot solen och omvandlar solljuset till elektricitet som behövs för att allting ombord ska fungera.

Vad gör astronauterna på ISS?

Ungefär halva arbetstiden går åt till forskningsprojekt. Resten av tiden ser astronauterna till att allt på rymdstationen fungerar som det ska genom att utföra underhåll och kontroller. Eftersom ISS fortfarande är under konstruktion ägnas mycket tid åt att koppla samman moduler och sätta all utrustning på rätt plats.

Vad består syrgas av?

Syre har den kemiska beteckningen O, och i syrgas sitter syreatomer ihop två och två, O2. Föreningar mellan syre och andra ämnen kallas oxider. ... Ett undantag är oxiden som bildas av väte och syre. Det är vanligt vatten, som ju är flytande vid rumstemperatur.