:

Vilka fiender har löjan?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka fiender har löjan?
  2. Hur fiska löja?
  3. Vad äter en löja?
  4. När kommer löjan?
  5. Vad blir löja?
  6. Vad behövs för att meta?

Vilka fiender har löjan?

I Norrland går den upp till Torne och Muonio älvar men synes icke överskrida 300 m höjd ö h. Miljö och vanor: Löjan bebor sjöar och lugnt rinnande vattendrag. Den lever i stim och jagar i vattnets mellanskikt eller uppe vid ytan, ovanför vilken den ibland hoppar efter insekter eller undflyr fiender.

Hur fiska löja?

1) som knådas lagom hårt och som faller isär först efter det nått vattnet. Efter att en handfull löjor fångats – ut med en liten klick mäsk igen, osv. Maggot som häktas fast på liten 12:a limkrok (nr. 4) är själva agnet som får löjorna att gå bet.

Vad äter en löja?

Löja (Alburnus alburnus) Den äter framförallt djurplankton och insekter. Det är inte löja utan siklöja som används för löjrom. Löja har dock tidigare haft en industriell användning då fjällen användes vid tillverkning av pärlor.

När kommer löjan?

Löja jagar främst med hjälp av synen. Leken sker i maj–juni, sällan in i juli, över grunda stenbottnar med vegetation nära stranden.

Vad blir löja?

Löjan äter små mollusker, insektslarver, maskar, små kräftdjur och växtavfall. Den leker i april maj till juni på grunt vatten (3 dm) med stenig botten. Den blir könsmogen efter tre år och lever i omkring tio år. Löjan förekommer i sjöar och vattendrag i Mellan- och Nordeuropa.

Vad behövs för att meta?

Om man vill meta krävs det ofta inte speciellt mycket utrustning alls. I princip kan man ta en vanlig pinne och knyta fast en krok på linan. Sedan fäster man ett lämpligt bete på kroken och då är det i princip dags att börja meta.