:

Hur lägga trall snyggt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lägga trall snyggt?
 2. Hur får jag plintarna raka?
 3. Hur lägger man Altangolv?
 4. Hur ska årsringarna ligga på trall?
 5. Hur tjock trall ska man ha?
 6. Hur spika trall?
 7. Hur lägger man plintar?

Hur lägga trall snyggt?

Använd gärna en mall för rätt avstånd kant-till kant. Kontrollera rakheten i båda ändar och längs hela trallbrädan. Om det är alltför stora avvikelser från en rak linje bör du lägga trallbrädan åt sidan. Välj trall som är rak och som om möjligt har samma bredd längs hela trallbrädans längd.

Hur får jag plintarna raka?

plintar och stolpar

 1. Gräv hål för plinten och bottna gropen med ca 10 cm grus eller makadam. Ställ ner och rikta in plinten utmed riktsnöret. ...
 2. Kontrollera vågförhållandet mellan plintarna genom att lägga en rak regel mellan dem och väg av med vattenpass.
 3. Mät upp och kapa stolparna.

Hur lägger man Altangolv?

Bygg altanen och lägg altangolvet

 1. Lägg ut betongplattor med två meters avstånd, skruva ihop ramen och kontrollera med vattenpass. ...
 2. Såga upp reglar till ramen och alla tvärsgående mellanreglarna. ...
 3. Kapa och lägg ut en av de tvärsgående reglarna likadant. ...
 4. Det är viktigt att regelstommen ligger rakt och stabilt.

Hur ska årsringarna ligga på trall?

att vara konkav, skål uppåt, under sommaren och plan resten av året. Årsringarnas orientering har då ingen betydelse på denna typ av trall. Fall nr 2: Trall täckt av tak, nära marken.

Hur tjock trall ska man ha?

Tryckimpregnerat trallvirke som är det absolut vanligast valet för altaner finns i tre standardtjocklekar, 22 mm, 28 mm, och 34 mm. Därför utgår vi här från dessa, men även om du väljer annat virke till ditt altangolv kan du utgå från samma resonemang. Ett gott råd är att alltid välja minst 28 mm som golv på altanen.

Hur spika trall?

Se till att skruv och spik sätts i rätt En trallskruv eller kamspik ska sättas in vinkelrätt på ovansidan av trallen, detta för att huvudet ska vara i jämn nivå med brädan, se Figur 2. Sticker huvudet upp lite, driv in spiken eller skruven manuellt i efterhand, det är bättre än att du drar dem för långt.

Hur lägger man plintar?

Gräv hål, häll lite grus i botten, sänk ner plintarna och återfyll med jordmassa. För att säkerställa konstruktionens bärighet bör avståndet mellan plintarna inte överstiga två meter. Väg av med ett långt vattenpass så att plintarnas överkant hamnar på samma höjd, det vill säga i våg.