:

Måste man ha remiss till neurolog?

Innehållsförteckning:

  1. Måste man ha remiss till neurolog?
  2. Vad är Neuromottagning?
  3. Vad är neurologiska undersökningar?
  4. Vad innebär bedömd remiss?
  5. Kan man göra egen remiss?

Måste man ha remiss till neurolog?

Du behöver ingen remiss för att komma till en vårdcentral eller en akutmottagning. Där görs en första bedömning av de besvär du har. Du får sedan en remiss för att komma vidare till en annan specialist om det behövs och om du vill. Det kan till exempel vara till en neurolog.

Vad är Neuromottagning?

neuromottagningen behandlas patienter med sjukdomar i nervsystemet. De största patientgrupperna är stroke, epilepsi, Parkinsons sjukdom och multipel skleros (MS).

Vad är neurologiska undersökningar?

Om mottagningen På Neurologmottagningen tar vi emot dig som har en komplicerad kronisk neurologisk sjukdom och som är i behov av sjukhusets multidisciplinära kompetens. Vi gör specialiserade utredningar av neurologiska symtom som exempelvis inkluderar magnetkamera, datortomografi och datscan.

Vad innebär bedömd remiss?

Remissen redogör för symtom och tidigare sjukdom och ska vara av sådan kvalitet att mottagande vårdgivare kan bedöma det medicinska behovet. ... Remisser är nödvändiga för medicinsk service. För att utfärda remiss krävs att den legitimerade personalen för journal.

Kan man göra egen remiss?

Egen vårdbegäran, även kallad egenremiss eller egenanmälan, innebär att man själv skriver till en speciell vårdgivare för att söka vård. En del mottagningar har förtryckta blanketter för detta. Andra tar emot egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidigare Mina vårdkontakter).