:

Vem får KBT?

Innehållsförteckning:

  1. Vem får KBT?
  2. Vilken terapiform utgår ifrån Beteendeperspektivet?
  3. När ska man använda KBT?
  4. Vad är syftet med KBT?
  5. Vem får ge psykologisk behandling?
  6. Vad är KBT för något?
  7. Vilka psykologiska perspektiv utgår KBT ifrån?

Vem får KBT?

Utvecklingar av KBT Det är en terapiform som kan passa dig som har problem vid långvarig värk, beroende eller ångest. I stället för att undvika det som är svårt, får du i behandlingen lära dig att hantera dina svårigheter. Du kan genom ditt nya förhållningssätt hjälp att göra nya val i livet.

Vilken terapiform utgår ifrån Beteendeperspektivet?

Inom traditionell beteendeterapi (tillsammans med en terapeut) börjar man ofta med att göra en så kallad beteendeanalys av de situationer man upplever som problematiska.

När ska man använda KBT?

KBT – Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod som är vanlig vid behandling av ångest och depression, men även andra psykiska och fysiska hälsoproblem. Behandlingen fokuserar på samspelet mellan individen och omgivning med den bärande iden att tankar, känslor och beteenden är sammankopplade och påverkar varandra.

Vad är syftet med KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Användningen är inte begränsad till någon speciell målgrupp.

Vem får ge psykologisk behandling?

Ja. En legitimerad psykolog, som inte är specialist, kan använda en psykoterapeutisk metod i sitt psykologiska behandlingsarbete. Den legitimerade psykologen behöver då vara säker på att den behärskar metoden väl och ska även aktivt ta ställning till om den behöver handledning.

Vad är KBT för något?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Användningen är inte begränsad till någon speciell målgrupp.

Vilka psykologiska perspektiv utgår KBT ifrån?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Inom kognitiv beteendeterapi antar man att operant inlärning och klassisk betingning är centrala delar för hur problem uppstår och vidmakthålls.