:

Hur får man förskrivningsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man förskrivningsrätt?
 2. Vilka vaccin får DSK ordinera?
 3. Kan sjuksköterskor skriva ut läkemedel?
 4. Hur regleras Förskrivningsrätten?
 5. Vad är sjuksköterskors förskrivningsrätt?
 6. Vad är förskrivning av hjälpmedel?
 7. Kan Vårdförbundet utvidga sjuksköterskors förskrivningsrätt?

Hur får man förskrivningsrätt?

Det är bara legitimerade läkare som har generell rätt att skriva ut recept på läkemedel. Läkarnas förskrivningsrätt är dock inte helt obegränsad, för några läkemedel gäller särskilda regler. Även tandläkare, tandhygienister, barnmorskor och vissa sjuksköterskor får förskriva ett begränsat urval av läkemedel.

Vilka vaccin får DSK ordinera?

11 § Vid ordination av dos 4 av det vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio som ska erbjudas vårdnadshavare enligt 5 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är en sjuksköterska med sådan utbildning som omfattas ...

Kan sjuksköterskor skriva ut läkemedel?

4 § En sjuksköterska ska få förskrivningsrätt om han eller hon upp- fyller något av följande utbildningskrav: 1. Legitimation som sjuksköterska med vidareutbildning vilken om- fattar 50 poäng inklusive 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära.

Hur regleras Förskrivningsrätten?

 • Förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. Utbildningskrav Det ställs olika utbildningskrav för olika typer av specialistinriktningar eller grundutbildning, när det kommer till förskrivningsrätt.

Vad är sjuksköterskors förskrivningsrätt?

 • Om du är sjuksköterska med förskrivningsrätt kan du ge patienterna en bättre och säkrare vård. Förskrivningsrätten bidrar också till att bättre nyttja vårdens resurser. Vårdförbundet vill därför utvidga sjuksköterskors förskrivningsrätt. Distriktssköterskor med viss utbildning i farmakologi och sjukdomslära fick förskrivningsrätt 1994.

Vad är förskrivning av hjälpmedel?

 • Förskrivning av hjälpmedel är en process som består av flera steg: Förskrivaren bedömer de behov som personen med funktionsnedsättning har, vilket eller vilka hjälpmedel som motsvarar behoven och övriga åtgärder som kan vara möjliga, till exempel rehabilitering och bostadsanpassning. Allt ska dokumenteras i patientjournalen.

Kan Vårdförbundet utvidga sjuksköterskors förskrivningsrätt?

 • Vårdförbundet vill utvidga sjuksköterskors och barnmorskors förskrivningsrätt till att omfatta fler områden och läkemedel än idag. Sjuksköterskor bör exempelvis också ges rätt att förnya recept till välinställda diabetespatienter.