:

Får lätt ögoninflammation?

Innehållsförteckning:

  1. Får lätt ögoninflammation?
  2. Hur smittar ögoninflammation barn?
  3. Vad är ögoninflammation hos barn?
  4. Hur kan man behandla ögoninflammation med antibiotika?
  5. Vad är tecken på öroninflammation hos barn?

Får lätt ögoninflammation?

I de allra flesta fall beror den på ett virus men kan ibland bero på bakterier eller en allergisk reaktion. En ögoninflammation kan också uppstå om du fått skräp i ögat eller har skadat ögat på något annat sätt.

Hur smittar ögoninflammation barn?

Sjukdomen smittar lättast mellan barn som leker och umgås mycket nära varandra, till exempel på förskolan. ​Smittan sprids bland annat när barnet gnuggar sig i ögonen och sedan tar på leksaker eller på andra barn.

Vad är ögoninflammation hos barn?

  • Ögoninflammation hos barn. Ögoninflammation är vanligt hos barn, särskilt barn under fyra år. Den vanligaste orsaken är virus och det är vanligt att få ögoninflammation i samband med en förkylning. Det är också relativt vanligt att barn får inflammationer i ögonen orsakade av bakterier.

Hur kan man behandla ögoninflammation med antibiotika?

  • Behandling vid ögoninflammation I de flesta fall behövs inte någon ytterligare behandling än det du kan göra själv. Om infektionen beror på bakterier skriver läkare ibland ut ögondroppar med antibiotika.

Vad är tecken på öroninflammation hos barn?

  • Tecken på öroninflammation, som du kan vara uppmärksam på hos barn, är att barnet: 1 rycker eller drar sig i örat 2 har svårt att sova 3 har svårt att äta 4 gråter mer än vanligt eller är kinkig 5 verkar ha svårt att höra eller reagera på ljud 6 tappar balansen 7 har vätska som rinner ur örat