:

Vilket är webbläsaren?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket är webbläsaren?
 2. Vad är ett webbläsarfönster?
 3. Hur stänga ner webbläsare?
 4. Hur ser webbläsaren ut?
 5. Är Google en webbläsare?
 6. Vad är webbläsarens adressfält?
 7. Vad gör en webbserver?
 8. Hur stänger man alla flikar i Safari?
 9. Vad är en flik på datorn?

Vilket är webbläsaren?

Webbläsare (engelska: web browser), eller bläddrare (finlandssvenska), är ett program för att hämta, tolka och återge dokument kodade i HTML eller XHTML som lagts upp på webbservrar på Internet.

Vad är ett webbläsarfönster?

En webbläsare är ett program på din dator som låter dig komma åt internet. I webbläsaren kan du skriva in olika webbadresser och kommer direkt till den webbplatsen. Din webbläsare är alltså ditt fordon på internet som gör att du kommer åt informationen som finns där.

Hur stänga ner webbläsare?

Stänga en flik

 1. Öppna Chrome-appen. på en Android-telefon.
 2. Tryck på Byt flik. till höger. Du ser vilka flikar som är öppna i Chrome.
 3. Tryck på Stäng. uppe till höger på fliken du vill stänga. Du kan också stänga fliken genom att svepa bort den.

Hur ser webbläsaren ut?

Webbläsaren körs liksom andra vanliga program i ett fönster på datorn. Det som är själva webbläsaren utgörs av menyraden högst upp, verktygsraden med olika ikoner därunder, fältet där webbsidan visas och längst ner en statusrad.

Är Google en webbläsare?

Google Chrome är en snabb webbläsare som är tillgänglig utan kostnad. Innan du laddar ned Chrome kontrollerar du om det finns stöd för ditt operativsystem och att alla systemkrav uppfylls.

Vad är webbläsarens adressfält?

Adressfältet är ett fält i användargränssnittet till de flesta grafiska webbläsare, i vilket man skriver in en webbadress till vilken webbläsaren styrs. ... Oftast syns i adressfältet adressen till den sida man är på, vilken genom omdirigeringar kan vara en annan än den man själv angivit.

Vad gör en webbserver?

(web server) – server som lagrar information som är tillgänglig genom webben och levererar den som webbsidor till besökare. Webbservern tar emot besökarnas begäranden om webbsidor och skickar sedan sidorna till dem. Webbservern kan också sammanställa sidor av material från en databas.

Hur stänger man alla flikar i Safari?

Stänga flikar i Safari på datorn

 1. Stäng en flik: Placera pekaren över fliken i flikfältet och klicka sedan på stängningsknappen till vänster på fliken.
 2. Stäng alla andra flikar: Kontroll-klicka på fliken som du vill ha öppen och välj sedan Stäng övriga flikar.

Vad är en flik på datorn?

En flik är ett hörn eller en snibb på ett tygstycke, och fliken kan sticka ut från ett klädesplagg. Ordet flik används även om ett avrivet stycke av något.