:

Hur lägga Trossbottenskiva?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lägga Trossbottenskiva?
  2. Vad är en Trossbottenskiva?
  3. Vilken skiva i trossbotten?
  4. Vilken Trossbottenskiva är bäst?
  5. Hur man gör ett bjälklag?
  6. Vad används trossbotten till?
  7. Vad är Blindbottenskiva?
  8. Vad kallas bjälklagen i ett 2 5 plans hus utan källare?
  9. Hur bygger man mellanbjälklag?

Hur lägga Trossbottenskiva?

Fäst skivan med 3,0x20 mm träskruv alternativt spika med pappspik med ett avstånd på ca 20 cm. Stryk sedan på lim- och byggfog för nästa skiva. Lägg på nästa trossbottenskiva kant i kant med den förra och fäst även denna med skruv eller spik. Skarven tätas sedan med tejp.

Vad är en Trossbottenskiva?

Trossbottenskiva används som vind- och fuktavvisande skiva i regelväggar, samt som fuktavvisande board vid isolering mot yttertak och trossbotten. Vindskyddsskivans huvudsakliga uppgift är att förhindra transport av kall luft in i isoleringsmaterialet.

Vilken skiva i trossbotten?

Konstruktion. Det traditionella materialet till blindbotten är massiva brädor med vindtät papp ovanpå. Olika skivmaterial används i allt större utsträckning. Träbaserade K-skivor, till exempel plywood eller K-board, är vanliga till blindbotten.

Vilken Trossbottenskiva är bäst?

Fibercement är ett exempel på oorganiskt material i trossbottenskivor. En sådan skiva kräver ingen behandling, utan står emot fukt och mögel i sig. Både oljehärdad träfiberskiva och fibercementskivan står emot fukt och ger ett bra skydd mot gnagare.

Hur man gör ett bjälklag?

För ett träbjälklag till en bostad med normala belastningar är 45x220 mm reglar (hållfasthetsklass C24 eller högre) den mest använda dimensionen. Centrumavståndet ska vara 600 mm och spännvidden bör inte överstiga 3000 mm vid två upplagspunkter. Spännvidden kan ökas till 8000 mm om tre upplag används.

Vad används trossbotten till?

Trossbotten[redigera | redigera wikitext] Trossbotten är utrymmet mellan golvbjälkarna i ett hus. Den är ofta försedd med något materiel för värme- och ljudisolering. Tidigare isoleringsmaterial kunde bestå av torv, halm eller olika träspån från sågverk och hyvelindustrier.

Vad är Blindbottenskiva?

Blindbottenskivorna ger möglet den näring som behövs då övriga livsfaktorer som luftfuktighet i kombination med temperatur når rätta nivåer. Mögel kan synas som allt från ett vitt dammlager till svarta prickar, svartmögel, och blånad.

Vad kallas bjälklagen i ett 2 5 plans hus utan källare?

Vindsbjälklag, hanbjälklag och takbjälklag Takstolar och takbalkar av trä kan utföras fribärande mellan ytterväggar och de används till såväl små som stora byggnader. Bild 7. Bärande system för vindsbjälklag i småhus. Bjälklaget ingår här i takkonstruktionen som utgörs av fackverkstakstolar (W-takstolar).

Hur bygger man mellanbjälklag?

Konstruktion - mellanbjälklag Ett mellanbjälklag inom samma brandcell, till exempel en lägenhet, kan ha en relativt enkel uppbyggnad med bärande golvbjälkar, golv och innertak. Viss dämpning av stomljud och luftljudsisolering bör eftersträvas.