:

Vad behöver man för att sätta upp en vägg?

Innehållsförteckning:

 1. Vad behöver man för att sätta upp en vägg?
 2. Hur reglar?
 3. Varför stålreglar?
 4. Hur sätter man upp en vägg inomhus?
 5. Hur sätta reglar?
 6. Varför Plåtregel?

Vad behöver man för att sätta upp en vägg?

Reglar, gipsskivor, ev. plywood eller OBS-skiva, ev. gummimatta/grundpapp, ev. isolerskivor, träskruv, gipsskruv/spik, glasfiberremsa, spackel, slippapper, ev.

Hur reglar?

Reglarna placeras normalt med ett fixerat centrumavstånd, vanligen 600 mm eller 450 mm. Centrumavstånden är anpassade av såväl hållfasthetstekniska som praktiska skäl, till exempel efter standardmått på beklädnads- och isoleringsskivor. Reglarnas tjocklek brukar vara 45 mm.

Varför stålreglar?

Fördelar med stålreglar är att de är ihåliga och kan hålla fast isoleringsskivorna, alltid är helt raka, i nivå och monteras lätt och snabbt. Då de inte påverkas av röta är de extra bra i källare där trä kan påverkas av fukten.

Hur sätter man upp en vägg inomhus?

Bygga innervägg

 1. Markera väggens placering på golvet. ...
 2. Syll och hammarband. ...
 3. Väggreglar. ...
 4. Avståndet mellan reglarna bestäms av hur breda gipsskivor du ska använda. ...
 5. Förstärk med kortlingar. ...
 6. Över dörröppningen ska en vertikal kortling sättas. ...
 7. Förbered för eldragningar.

Hur sätta reglar?

Kapa till de stående reglarna 5–10 mm längre än måttet mellan golv- och takregel. Övermåttet gör att reglarna står kvar när de slås på plats. Sätt de yttersta reglarna på plats längs markeringarna och skråspika fast dem i golvregel och takregel. Sätt en spik vid det första strecket och slå i den 10–20 millimeter.

Varför Plåtregel?

Med stålreglar får du smidigt upp din vägg och kan lita på att du får en stabil konstruktion. ... Denna kan du använda som både golv och takskena, men även som stående skena när du ska bygga upp en icke-bärande vägg.