:

Hur fäster man lampa?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fäster man lampa?
 2. Varför hänger lampan snett?
 3. Hur får man Lampsladden rak?
 4. Hur kortar man en lampsladd?
 5. Hur sätter man ihop en lampa?
 6. Vad händer om man kopplar lampan fel?
 7. Vad är fast installation lampa?
 8. Hur får man Fönsterlampa att hänga rakt?

Hur fäster man lampa?

Montera taklampa – så gör du

 1. Stäng av strömmen. Innan du kan påbörja installationen är det viktigt att du stänger av strömmen, annars är det lätt hänt att en olycka uppstår! ...
 2. Fäst monteringsbeslaget. ...
 3. Koppla in sladdarna. ...
 4. Fäst lampan i beslaget. ...
 5. Sätt i glödlampan och slå på strömmen.

Varför hänger lampan snett?

För att lösa problemet med skarvsladden från lamputtaget så gör du detta enklast med en kabellist. Är det ett par meter eller mer mellan lamputtaget och lampan bör du använda något att gå efter när du sätter upp dina lister. Det kan va ganska svårt annars att få dom att sitta rakt efter varandra.

Hur får man Lampsladden rak?

Ta e vp 16 rör o böj i 2 korta 90 svängar så att ett S bildas. Dra sedan genom kabeln några gånger. Förmodligen är väl din kabel för mjuk för att ovanstående ska fungera men det kan vara värt ett försök.

Hur kortar man en lampsladd?

Den svarta klumpen i lampbasen är anslutningen där ledningsdelarna i lampbotten är anslutna tillsammans med matningen från kontakten. Börja med att lossa dragavlastningen, dra i kablarna och förkorta dem. Håll sedan upp lampan och ta reda på hur kort eller hur länge du vill ha ledningarna.

Hur sätter man ihop en lampa?

Anslut därför lampan enligt följande:

 1. Brun (L) på L (Detta kan också vara rött eller svart)
 2. Blått (N) på N (detta kan också vara vitt)
 3. Gul / grön sladd (PE) på PE / mark-symbolen (se bild nedan).

Vad händer om man kopplar lampan fel?

Även vid ett jordat lamputtag spelar det ingen roll med fas-noll bara de sitter på rätt och avsedd plats, det som kan vara farligt där är rena felkopplingar, förväxlingar där fas hamnar på jord. Så att växla plats på fas-noll vid en förbrukare är i princip alltid ofarligt och stör inte funktionen.

Vad är fast installation lampa?

– Kommer det inte ut någon reviderad standard blir det tvärstopp för installation av alla uttag av den gamla sorten. Då blir man tvungen att installera lampan fast (måste göras av ett elinstallationsföretag) eller jorda hela utrymmet, säger Katarina Olofsson.

Hur får man Fönsterlampa att hänga rakt?

Det brukar faktiskt gå jättebra att den rak om man vrider lite på sladden där den går in i stjärnan. Det går lättare att stjärnan att hänga rakt om man har rund istället för platt sladd.