:

Finns i glaset?

Innehållsförteckning:

 1. Finns i glaset?
 2. Hur gör man färgat glas?
 3. Vilka ämnen ingår i glas?
 4. Vad kan man göra av glas?
 5. Hur Uppfans glas?
 6. Vad består färgat glas av?
 7. Hur gör man ett glas?
 8. Vilka nackdelar har glas?
 9. Kan man återvinna glas?

Finns i glaset?

Glas tillverkas av tre huvudråvaror, nämligen sand (kiseloxid), soda (natriumkarbonat) och kalk (kalciumkarbonat). Av dessa tre är det sanden som är själva glasbildaren, det ämne som bygger upp glaset.

Hur gör man färgat glas?

I en invärmningsugn värmer man upp glaset så att det blir tillräckligt mjukt och rörligt att arbeta med igen. Bestämmer man sig för att färga glaset tillsätts metalloxider och för att få vitt glas tillsätter man flour. Tillsätts silver blir glaset rött, kobolt blir till blått och svavel blir gult.

Vilka ämnen ingår i glas?

glas (av medellågtyska glas; gemensamt germanskt ord med grundbetydelsen 'glans'), en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med t. ex. kalk och blyoxid.

Vad kan man göra av glas?

Användningsområde för glas Glas används t ex som fönster, konst, förpackningar, i byggkonstruktioner, möbler, inom informations- och kommunikationsteknik, elektronik, optik, medicin m m. Glasen har skiftande kemisk sammansättning beroende på vad de ska användas till.

Hur Uppfans glas?

Klart glas uppfanns omkring 100 år efter vår tideräknings början. I Syrien upptäckte man att man kunde forma glaset genom att blåsa i ett ihåligt glasblåsningsrör. På så sätt kunde glasblåsare tillverka stora mängder klart glas.

Vad består färgat glas av?

För att färga glas används olika metaller eller metalloxider. Exempel är: Gulgrönt – uranoxid eller kromoxid. Gräsgrönt – kromoxid.

Hur gör man ett glas?

När man smälter en speciell blandning av sand vid 1 500 grader blir den till glasmassa. Den varma glasmassan är mjuk och formbar – när glas är kallt är det sprött och skört. Handgjort glas görs av ett helt arbetslag och det viktigaste verktyget är glasblåsarpipan.

Vilka nackdelar har glas?

Nackdelar med glas

 • Framställningen kräver mycket energi och vatten.
 • Svårt att packa platseffektivt vid transport.
 • Väger mycket, vilket ökar materialets klimatpåverkan i samband med transport i förhållande till andra lättare material.
 • Det går åt mycket energi vid återvinningen.

Kan man återvinna glas?

För att glasförpackningar ska kunna återvinnas får de inte blandas med andra föremål. Keramik, porslin, dricksglas och andra produkter av glas som inte är förpackningar ska alltså inte lämnas i återvinningsbehållaren för glasförpackningar. De lämnas som övrigt restavfall eller grovsopor på återvinningscentralen.