:

Hur fästa Skruvreglar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fästa Skruvreglar?
  2. Hur fäster man en Balksko?
  3. Hur fästa bärlina i betong?
  4. Hur fästa regel i husgrund?
  5. Hur fästa regel i bärlina?
  6. Hur fästa bärlina?
  7. Hur används Balksko?
  8. Hur fungerar en Balksko?
  9. Hur fäster man reglar i betong?
  10. Hur fästa bärlina i plint?

Hur fästa Skruvreglar?

Fäst reglar När trallvirket är 22 mm eller tunnare bör cc-avståndet vara 40 cm. Du använder balkskor för att fästa golvreglarna till den inre och yttre bärlinan. De skruvas fast med Protect 4 ankarskruv. Fixera skruvreglarna vid den mittersta bärlinan med vinklar t ex 2.5 x 70 x 70 x 55, fäst med ankarskruv.

Hur fäster man en Balksko?

Balkskor med utvändiga flikar fästs i den ena fliken mot primärbalken. Den andra fliken fästs till att börja med endast nedtill. I nästa moment monteras sekundärbalken. Därefter fästs den andra fliken slutgiltigt mot primärbalken.

Hur fästa bärlina i betong?

Använd Betongskruv EUS för betongstommar, det är ett enkelt sätt att fästa bärlinan. Ett annat alternativ är att använda expander (heter Golden Anchor i ESSVEs sortiment) som är ett beprövat sätt att fästa in tunga laster i betong men där montaget tar något längre tid.

Hur fästa regel i husgrund?

Gräv en extra plintrad, alternativ lägg marksten (du riskerar nog inte så stora rörelser intill huset). Om du ändå vill fästa i grunden krävs lååånga expander/kemankare så du kommer förbi frigoliten. Har du sen golvvärme ingjutet i grunden kanske det blir problematiskt.

Hur fästa regel i bärlina?

Reglarna fästs i bärlinorna genom skråskruvning eller med balkskor. Regeln ska inte ligga i botten på balkskon. Fäst balkskorna i bär-linan med rostfri ankarskruv så att det blir lite distans under regeln. Stolpar och bärlinor fästs enklast med genomgående bult.

Hur fästa bärlina?

Om bärlinan ska fästas i en träfasad, använd t. ex. en träskruv med sexkantsskalle, en modern version av den traditionella franska träskruven. Med den träskruven får du ett starkare montage, och mindre risk för sprickbildning vid skruvning.

Hur används Balksko?

HUR ANVÄNDS BALKSKOR? Ska balkskon användas till att fästa en regel på en bärlina, ex. till en terrass eller ett golv i ett förråd, är det viktigt att placera beslaget, så att regelns ovankant kommer i samma nivå som bärlinans ovankant. Först markeras balkskons placering på bärlinans ovankant, och mäts därefter upp.

Hur fungerar en Balksko?

Balksko med ribbor är förstärkta med utvändiga flikar. Ändträbeslag. Den här typen av balksko används vid montage av en balk i en annan balk, eller i en stolpe. Balkskon saknar flikar och syns inte, men ger ökad fästförmåga i virket.

Hur fäster man reglar i betong?

Om det är lättare infästning så räcker det med en vanlig nylonplugg eller en spikplugg. Vid lite tyngre laster behöver du däremot använda en betongskruv, expander eller fasadplugg. För att fästa en träregel i en betongvägg är det enklare med en fast plugg än en expander.

Hur fästa bärlina i plint?

Stolpskor eller stolpjärn gjuts in i plinten och för enkel efterjustering av höjden; använd justerbara stolpskor. Skruva sedan fast regelverket i beslaget med Ankarskruv/Beslagsskruv. Betong är det vanligaste materialet att fästa bärlinan i.